دانلود رایگان


تحقیق در مورد حفظ قرآن و آثار آن - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق در مورد حفظ قرآن و آثار آن

دانلود رایگان تحقیق در مورد حفظ قرآن و آثار آن تحقیق در مورد حفظ قرآن و آثار آن
فرمت فایل : ورد- word
قابل ویرایش
تعداد صفحات : 20 صفحه
فهرست مطالب:
فلسفه ی حفظ قرآن
انواع حفظ قرآن
حفظ ترتيبى
حفظ موضوعى
شيوه ى حفظ آيات همانند
تاريخچه حفظ قرآن
اولين حافظ قرآن
جايگاه حفظ قرآن
آثار حفظ قرآن
نظر قاريان معروف جهان در مورد حفظ قرآن كريم
منابع
بخشی از متن :
فلسفه ی حفظ قرآن
در آغـاز بـعـثـت پيامبر(ص) براى حفظ قرآن از تحريف و نابودى ، راهى جز به خاطر سپردن آيات الهى وجود نداشت ، ولى اكنون - كه چاپ و نشر به پيشرفتى باور نكردنى دست يافته - چرا از حفظ قرآن سخن مى گوييم ؟ در پـاسـخ به اين پرسش بايد گفت : كلام الهى تنها براى جلوگيرى از تحريف و نابودى به خاطر سـپـرده نمى شد تا با پيشرفت صنعت چاپ حفظ بيهوده جلوه كند.اين امر انگيزه هاى گوناگون دارد كه برخى ازآن ها عبارت است از:
1-جلوگيرى از تحريف
چنان كه گفته شد، در صدر اسلام آيات قرآن به صورت پراكنده و بر پوست و استخوان هاى شانه و دنـده هـاى جـانوران ، چوب هاى درخت خرما، سنگ هاى سفيد، كاغذ و پارچه ثبت مى شد، و احتمال نـابودى يا تحريف كلام الهى همواره وجود داشت.
در اين موقعيت ، پيامبراسلام (ص) مسلمانان را به حفظ قرآن سفارش كرد و حتى گروهى را برگزيد تا بدين كار پردازند.
2-عمل به قرآن
يـكـى از اهـداف حـفظ آيات قرآن ، عمل به مضامين آن است . وقتى انسان كلام وحى را به خاطر مـى سـپـارد، نـاخود آگاه جانش تأثير مى پذيرد و او را در مسير عمل به دستورهاى خداوند پيش مـى برد.پاداش بسيار حافظان قرآن - كه در برخى از روايات به چشم مى خورد- بدين جهت است.آنـان پـيـوسـتـه آيـات الهى را تکرار می كنند و گوشت و پوست خود را با آن مى آميزند.در اين موقعيت،احتمال اين كه خداوند آن ها را سمت كمال و سعادت رهنمون نشود، بعيد مى نمايد.
عـمـل بـه آيات الهى ، از ديرباز مورد توجه حافظان و قاريان بوده است.
چنان كه صحابه اى مانند عـثمان و ابى و عبداللّه بن مسعودگفته اند: چون ده آيه از رسول خدا(ص ) مى آموختيم تا آن ها را بـه طـوركـامـل به خاطر نمى سپرديم و عمل نمى كرديم ، به فراگيرى آيات ديگر نمى پرداختيم .
3-بهره مندى از عبادت
در آيـيـن اسـلام ، بـه خاطر سپردن آيات قرآن عبادتى مهم به شمارمى رود و پاداش دارد.بيش تر روايـاتـى كه درباره ى ارزش و اهميت حفظ قرآن ذكر شده است ، نگاه ابزارى ندارد و حفظ را تنها بـراى جـلوگيرى از تحريف عبادت نمى شمارد.
در نگاه معصومان (ع ) نفس به خاطر سپردن آيات الهى عبادت است و پاداش دارد.
امام صادق (ع ) مى فرمايد: [اللهم فحبب الينا حسن تلاوته و حفظ آياته] .
خداوندا، تلاوت قرآن و حفظ آياتش را براى ما دوست داشتنى فرما.
ايـن دعـا نشان مى دهد كه نفس تلاوت قرآن و حفظ آن محبوب حضرت است ، و امام ششم (ع ) به خاطر سپردن آيات الهى را، بى توجه به مسئله ى تحريف ، از حضرت احديت درخواست مى كند.مـرحوم طبرسى در كتاب مكارم الاخلاق بابى با عنوان [صلاه حفظ القرآن] دارد كه نشان مى دهد حفظ قرآن ذاتاً ارزش منداست و از عبادات شمرده مى شود.
انواع حفظ قرآن
حفظ قرآن به دو شكل ممكن است:
  1. 1. حفظ ترتيبى
  2. 2. حفظ موضوعى
حـفـظ ترتيبى يعنى حفظ آيات از ابتداى قرآن تا پايان آن .
حفظ موضوعى به معناى حفظ آيات دسـتـه بـنـدى شـده در مـوضـوع هـاى مـتـفـاوت است.كسانى كه از حافظه ى متوسط و وقت بـيـش تر برخوردارند، شايسته است در مسير حفظ ترتيبى گام بردارند.براى آنان كه از حافظه ی مـتـوسـط يـا فرصت كافى بى بهره اند، حفظ موضوعی يا حفظ بعضى از سوره های كوچك و داراى فضيلت سودمندتر است . كسانى كه به هيچ وجه توان حفظ آيات قرآن را ندارند، بايد بسيار سجده به جـاى آورنـد.يـكـى از يـاران پـيـامـبراسلام (ص) نزد حضرت آمد و گفت : قرآن از ذهنم رميده و نگهدارى اش برايم دشوار شده است .حضرت فرمود: لا تحمل عليك ما لا تطيق و عليك بالسجود.كارى كه توان انجامش را ندارى ، انجام مده ، و بر تو باد سجده كردن .
مراحل حفظ قرآن:
حفظ قرآن مراحلى دارد.كه رعايت آن ها بسيار سودمند است.
اين مراحل عبارت است از:
1- نقطه ى شروع
حـفـظ جـزء اول قرآن از حفظ جزء دوم مشكل تر است ، و حفظ جزء دوم از جزء سوم دشوارتر.
بدين سبب ، يكى از دانشمندان مى گويد: هركه پنج جزء قرآن را حفظ كند، بايد به حفظ كل قرآن اميدوار باشد.حـفـظ قـرآن در آغاز كار دشوارتر است و هر چه پيش تر رويم ،دشوارى ها كم تر مى شود.از اين رو، شـايـسـته است براى جلوگيرى از دلسردی حفظ را از آسان ترين مكان آغاز كنيم .موارد زير براى شروع حفظ مناسب ترين آيات شمرده مى شود:
الف ) فهرست سوره هاى قرآن
ب ) جزء سى ام
ج ) داستان هاى قرآن
در بسيارى از كشورها، جزء سى ام قرآن - كه سوره هايش كوچك و يادگيرى اش تا اندازه ای آسان تر است - با عنوان عم جزء جداگانه چاپ مى شود و متن درسى قرار مى گيرد.
2- كيفيت حفظ
نـخـست بايد سوره يا جزء مورد نظر را تقسيم بندى کرد و سپس به حفظ آن پرداخت. با اين روش ، حجم آيات سوره يا جزء كم تر و كار حافظ را آسان تر مى نمايد. پس از تقسيم بندى سوره يا جزء، نوبت به حفظ مى رسد. براى حفظ دو راه وجود دارد:
الف ) حفظ آيات بر اساس صفحه
ب ) حفظ آيات بر اساس شماره
آثار حفظ قرآن
حفظ کردن قرآن مانند تلاوت آن آثاری فراوان و ارزنده دارد. برخی از آثار حفظ آیات قرآن مجید، عبارت است از:
  1. 1.پاداش اخروی
حافظان قرآن در بهشت جایگاهی والا دارند و پاداش آنان دو چندان خواهد بود. پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمودند: درجات بهشت به تعدد آیه های قرآن است. وقتی كه صاحب قرآن وارد بهشت شود، به وی میگویند بخوان و بالا برو، كه هر آیه ای را درجه ای است. پس برتر از درجه حافظ قرآن درجه ای نیست. همچنین در روایات بیان شده كه حافظان قرآن توان شفاعت كردن دیگران را نیز دارند.
  1. 2. هدایت انسان
تلاوت و انس با قرآن از سفارش های مكرر معصومان ـ علیهم السّلام ـ است و حفظ قرآن به طور طبیعی به انس با آیات الهی می انجامد؛ زیرا حافظ قرآن باید برای تثبیت محفوظات قرآنی اش دست كم روزی چند بار به قرائت قرآن بپردازد. معصومان ـ علیهم السّلام ـ حافظان قرآن را به تكرار آیات الهی فراخوانده، یادآور شده اند همان گونه كه شتر بسته شده در یک نقطه ـ چنانچه مورد دیدار پیاپی صاحبش واقع نشود. ـ جایگاهش را ترک می کند، محفوظات حافظ قرآن نیز ـ اگر پیوسته مورد مراجعه و تكرار قرار نگیرد از خاطر زدوده می شود. بنابراین، حافظ ناگزیر با قرآن انس می گیرد و زمینه هدایت و سعادتش فراهم می آید. حضرت علی ـ علیه السّلام ـ می فرماید: هیچ كس با قرآن هم نشین نمی شود مگر این كه از كنار آن با افزایش یا كاهش برمی خیزد: افزایش هدایت یا كاهش گمراهی.
نفوذ قرآن در جان ها و پدید آوردن تحول در شخصیت افراد نیز از آثار سازنده ی تلاوت و حفظ قرآن است. بسیاری از مردم با تلاوت یا شنیدن آهنگ دلنشین قرآن مسیر زندگی خود را تغییر داده، سمت سعادت و كمال رهنمون شدند.
  1. 3. آرامش روحی
یاد خدا تأثیر بسزایی در روان آدمی دارد و دل ها در پرتو آن آرام می گیرد. خداوند متعال می فرماید:
أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
آگاه باش، دلها با یاد خدا آرام می گیرد.
یكی از نام های قرآن ذكر است. تلاوت و حفظ قرآن نوعی ذكر خداوند است كه انسان در پرتو آن از هجوم بسیاری از فشارهای روانی و اضطرابات درونی مصون میماند. پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ می فرماید: مثل قرآن مثل کیسه ی سربسته ی پر از مشک است. اگر آن را باز كنی، بوی مشک فضا را معطر می سازد و اگر به حال خود رها سازی، سود نمی بخشد. قرآن نیز، چنانچه به تلاوتش روی آوری، فضا را از عطر خود آكنده می سازد و روان را نشاط می بخشد؛ و اگر تلاوت نكنی، در سینه ات پنهان می ماند.


تحقیق در مورد حفظ قرآن و آثار آن


تحقیق حفظ قرآن و آثار آن


تحقیق در مورد حفظ قرآن


آثار حفظ قرآن


انواع حفظ قرآن


روش های حفظ قرآن


حفظ کردن قرآن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آثار حفظ قرآن – پترن مقاله

آثار حفظ قرآن ... نظر قاريان معروف جهان در مورد حفظ قرآن… جزئیات بیشتر / دانلود ...
ابوذر از… دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان هوش هيجاني وسلامت عمومي ۲۵ ص.

حفظ قرآن کریم چه اثراتي دارد؟ - بیتوته

حفظ قرآن کریم داراي آثار و بركات زيادي است كه درباره ي برخي از آن ها نكاتي قابل ...
را ترك مي كند، محفوظات حافظ قرآن کریم نيز اگر پيوسته مورد مراجعه و تكرار قرار ...

تحقیق در مورد آثار حفظ قرآن – اپتیمایز پروژه

تحقیق در مورد آثار حفظ قرآن, دانلودتحقیق در مورد آثار حفظ قرآن, آثار حفظ قرآن در
دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق در مورد ...

تحقیق درباره آثار حفظ قرآن – سابسیت

,آثار,حفظ,قرآنفهرست,تحقیق درباره آثار حفظ قرآن در دسته بندی علوم انسانی بازدید
کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق درباره آثار حفظ قرآن را که در دسته ...

گردشگری از دیدگاه قرآن و روایات - فصلنامه قرآن و علوم بشری

دین مبین اسلام سیاحت وگردشگری را مورد تشویق و ترغیب قرارداده و معتقد است هر ...
براین اساس آیات متعددی در خصوص گردشگری مطرح گردیده است که به تحقیق و تدبر
در ... و به این نتیجه رسیده است که گردشگری در تفاهم ملتها ،توسعهی پایدار، حفظ
میراث و ... مولف تفسیر نمونه براین عقیده است: شک نیست که مشاهد ه آثار گذشتگان و
...

قرآن صوتی منهاج (آموزش و حفظ معنی) - دانلود | نصب برنامه اندروید | کافه ...

قرآن صوتی منهاج با امکان حفظ معانی قرآن کریم (تخته لایتنر قرآنی) ... حاصل تلاش
بیش از سه ساله متخصصان و پژوهش گران مرکز مطالعات و تحقیقات نستوه، با ... در
این اثر ضمن ارائه امکانات عمومی شامل ترجمه، ترتیل و تفسیر امکاناتی جهت درک
بهتر ...

حجاب در قرآن

بر اساس يافته‌هاي اين تحقيق، قرآن كريم تأكيد فراواني به لزوم حفظ حجاب براي زنان
... روان شناختی، هنری و قرآنی مورد مطالعه قرار داد ولی مقصود اصلی این تحقیق،
بررسی .... اما «عفاف» یک حالت درونی است که انسان را از گناه و حرام باز می‌دارد و آثار
آن در ...

حجاب از منظر قرآن کريم - سازمان تبليغات اسلامي

7 ژانويه 2013 ... با توجه به اهميت مسئله، قرآن كريم خطاب به همسران پيامبر فرمود: «فلا ... اسلام از زنان
خواسه است كه حدود پوشش اسلامي را به منظور حفظ عورت خود ... يكي از آثار سو بدحجابي
اذيت و آزار جنسي زنان بدحجاب به وسيله مردان و جوانان ولگرد و لاابالي است. ... •
شبهاتي را که در مورد حجاب وجود دارد مطرح نموده و به آن پاسخ مناسب دهيد.

حجاب در قرآن

بر اساس يافته‌هاي اين تحقيق، قرآن كريم تأكيد فراواني به لزوم حفظ حجاب براي زنان
... روان شناختی، هنری و قرآنی مورد مطالعه قرار داد ولی مقصود اصلی این تحقیق،
بررسی .... اما «عفاف» یک حالت درونی است که انسان را از گناه و حرام باز می‌دارد و آثار
آن در ...

قرآن از نگاه امام علی (ع) - پایگاه امام علی علیه السلام

مثلاً برخی آیات قرآن در مورد خاص یا درباره شخص و گروه معینی نازل شده است ..... هر که
از قرآن مدد جوید و در حفظ و قرائت آن بکوشد، حلالش را روا و .... روایات منقول از امام علی (
ع ) در این زمینه ، نسبتاً معدود است که نمونه هایی از آثار وارد شده آن حضرت (ع ) را نقل
می کنیم : ..... کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی محفوظ میباشد
.

نگاهي به روش تشويق در ايجاد انگيزه از ديدگاه قرآن | اسلام و پژوهش‌هاي ...

25 دسامبر 2011 ... No.1, Summer 2011 عبدالرحيم اخلاقي* چكيده قرآن كريم با ترسيم حيات ... را معين
مي‌سازند.6 به عبارتي انگيزه، نيرويي است دروني كه بر اثر نياز و كمبود در ... و خلق
كردن انگيزه نيست، بلكه اعم از خلق، حفظ، شكوفايي و تقويت انگيزه‌هاست. ... علاوه
بر سه نظرية پيش گفته نظريه‌هاي جديدتري نيز در مورد انگيزش ارائه ...

ثواب قرائت کدام یک از سوره های قرآن بیشتر است؟ - گنجینه پاسخ‌ها ...

قرائت و تلاوت تمام سوره های قرآن آثار دنیوی و اخروی بی شماری دارد و برای هر کدام از
سوره های قرآن فضائل زیادی بیان شده است . البته به این نکته باید توجه داشت که ...

آثار حفظ قرآن – پترن مقاله

آثار حفظ قرآن ... نظر قاريان معروف جهان در مورد حفظ قرآن… جزئیات بیشتر / دانلود ...
ابوذر از… دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان هوش هيجاني وسلامت عمومي ۲۵ ص.

۲۲ شرط برای حفظ قران + فیلم دختران حافظ قرآن - بنیانا

2 مارس 2014 ... در حفظ قران کریم ، «شرط اول قدم آن است كه مجنون باشی». پس شرط اول در حفظ قرآنْ ...
توجه به آثار و برکات حفظ قران کریم؛. پنجم. توجه داشتن به هدف ...

پنج فایده مهم حجاب و عفاف در زندگی | گروه اینترنتی رهروان ولایت

در منابع اسلامی بخصوص در قرآن کریم آیات و روایات فراوانی در اهمیت و ضرورت این ...
در این نوشتار سعی داریم به پنج مورد از فوائد و برکات حفظ حجاب اشاره کنیم. ... سوی
بی‌حجابی می‌آورند، ولی با یک تحقیق میدانی و آماری بین افراد با حجاب و بی‌حجاب ... از
جمله آثار و فواید ارزشمندی که فلسفه حجاب از آن بهره‌ می‌جوید، این است که حجاب به ...

بررسی انواع حافظه در دانش‌آموزان دختر حافظ قرآن و غیر حافظ قرآن

و ﺣﺎﻓﻈﮥ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ، ﻟﺬا ﻣﻬﺎرت در ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن، ﺣﺎﻓﻈﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ را ﻧﯿﺰ .... (ﺗﻮﻟﻮﯾﻨﮓ،
1972) در ﻣﻮرد آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ؛ ...... از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ آﺛـﺎر ﺑـﺎ.

مرحله دانشگاهی سی و چهارمین دوره جشنواره ملی قرآن و... - دانشگاه فردوسی ...

2 ژانويه 2019 ... تلاوت تحقیق - تلاوت ترتیل - حفظ 5 جزء اول - حفظ 10 جزء اول - حفظ 20 جزء ... در
جشنواره آثار خود را به آدرس ایمیل [email protected] ارسال نمایند.

سفارشات قرآن درباره چگونگی رفتار با طبیعت - خبرگزاری شبستان

31 مارس 2013 ... قرآن همواره نگاه خاصی نسبت به نعمت های طبیعی پیرامون انسان ها داشته و ... جانشین
خداوند در زمین است باید همواره در راه حفظ و سلامت طبیعت بکوشد. ... با این وجود
متأسفانه تاکنون در این مورد از نظر اسلامی تحقیق و پژوهشی انجام نگرفته است . .....
قابل ذکر است که امروزه بر اثر آلوده کردن آب دریاها سالانه میلیون ها تن ماهی ...

جزئیات روش حفظ قرآن کریم - نمناک

حفظ قرآن و نحوه حفظ قرآن و مراحل حفظ القرآن الكريم و عوامل موثر در حفظ قران و راههای
... تر از روش ترتیل است، آیات قرآن را تکرار و حفظ کنید و به نوارهای تحقیقِ
استادانی ... این آشنایی، افزون بر داشتن آثار علمی و اخلاقی و معنوی، می تواند عاملی
مؤثر در به ... که آیات مورد نظرشان برای حفظ را به سبک مورد نظرشان برای تلاوت
خوانده باشند.

شیوه‌نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان حفظ و قرائت قرآن ‌کریم

گفتمان قرآنی: منظور مجموعه فعالیت‌هایی در زمینه‌های حفظ، قرائت، تفسیر، تربیت ...
علمی در زمینه علوم قرآن و عترت، تنها فعالیتهای جدید آنها مورد ارزیابی قرار خواهد
گرفت. ... قرآنی: به‌منظور ارتقای فعالیتهای تبلیغی، ترویجی و پژوهشی، انتشار
آثار، ...

حجاب از منظر قرآن کريم - سازمان تبليغات اسلامي

7 ژانويه 2013 ... با توجه به اهميت مسئله، قرآن كريم خطاب به همسران پيامبر فرمود: «فلا ... اسلام از زنان
خواسه است كه حدود پوشش اسلامي را به منظور حفظ عورت خود ... يكي از آثار سو بدحجابي
اذيت و آزار جنسي زنان بدحجاب به وسيله مردان و جوانان ولگرد و لاابالي است. ... •
شبهاتي را که در مورد حجاب وجود دارد مطرح نموده و به آن پاسخ مناسب دهيد.

فوائد و آثار حفظ قرآن

24 نوامبر 2018 ... معصومان علیهم السّلام حافظان قرآن را به تکرار آیات الاهی فراخوانده، یادآور شده اند
همان گونه که شتر بسته شده در یک نقطه چنانچه مورد دیدار پیاپی ...

پیوند قرآن و انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره امام خمینی(س)

رویکردی که تا پیش از امام خمینی، مورد اعتنا و اهتمام دانشمندان مسلمان قرار ... همچنان که
ایشان از یک سو، قیام سرخ عاشورا را در راستای حفظ قرآن و ترویج قوانین آن .... از همین
رو با مطالعة دقیق و عمیق آرا و آثار قرآنیامام مهم‌ترین اصول قرآن شناختی ایشان را ...

عدم تحریف قرآن - ويکی شيعه

4 دسامبر 2018 ... بدینسان خداوند با تصریح و تأکید، صیانت و حفظ قرآن را وعده داده است و از اینکه ...
در روایات بسیار، فضایل و آثاری بر قرائت سوره‌ها یا ختم قرآن مترتب شده است که ....
روایات مشهور به فسطاط نیز در بحث تحریف مورد استناد بوده است.

مقام حفظ و حافظ قرآن - جامعه القرآن الکریم

مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که حافظ قرآن مجید در صورتی ... قرائت
فردی که از حفظ قرآن می خواند هزار درجه است و در حالی که او به قرآن بنگرد ... و شایسته
خداوند از جانب خداوند یاری می شوند و این یکی دیگر از معجزات و آثار آیات الهی است .

تفسیر موضوعی قرآن کریم «بررسی دوازده موضوع از منظر قرآن»

تفسیر موضوعی قرآن کریم «بررسی دوازده موضوع از منظر قرآن» , حسین ... حفظ قرآن
· 5. .... فرهنگی و کمیته برنامه ریزی دروس معارف اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری، ... امید است این اثر مورد تأیید حضرت بقیه الله - عجل الله تعالی فرجه
الشریف ...

عدم تحریف قرآن - ويکی شيعه

4 دسامبر 2018 ... بدینسان خداوند با تصریح و تأکید، صیانت و حفظ قرآن را وعده داده است و از اینکه ...
در روایات بسیار، فضایل و آثاری بر قرائت سوره‌ها یا ختم قرآن مترتب شده است که ....
روایات مشهور به فسطاط نیز در بحث تحریف مورد استناد بوده است.

چند تجربه در جذب دانش آموزان به آموزش قرآن کریم - پرتال جامع علوم انسانی

حفظ و ترجمه دعاهای قرآنی، برای خواندن و تکرار دعاها و همچنین تلاوت آن ها در قنوت نماز و
... برگزاری مسابقه از آثار قلمی دانش آموزان در مورد یک مسأله قرآنی در یک متن کوتاه.

تحقیق در مورد آثار حفظ قرآن – اپتیمایز پروژه

تحقیق در مورد آثار حفظ قرآن, دانلودتحقیق در مورد آثار حفظ قرآن, آثار حفظ قرآن در
دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق در مورد ...

قرآن صوتی منهاج (آموزش و حفظ معنی) - دانلود | نصب برنامه اندروید | کافه ...

قرآن صوتی منهاج با امکان حفظ معانی قرآن کریم (تخته لایتنر قرآنی) ... حاصل تلاش
بیش از سه ساله متخصصان و پژوهش گران مرکز مطالعات و تحقیقات نستوه، با ... در
این اثر ضمن ارائه امکانات عمومی شامل ترجمه، ترتیل و تفسیر امکاناتی جهت درک
بهتر ...

شبکه قرآن و معارف سیما

قرآن · متن و ترجمه قرآن · تفسیر قرآن · آموزش قرآن · پیام آوران وحی · معارف · تفسیر
نهج البلاغه · احکام · سخنرانی · ویژه نامه · بانک تلاوت · تحقیق · ترتیل · تحدیر.

تحقیق درباره آثار حفظ قرآن - پروژه تحقیق مقاله فایل دانلودی پژوهش

12 ژانويه 2019 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 36 فهرست آثار حفظ قرآن

قرآن از نگاه امام علی (ع) - پایگاه امام علی علیه السلام

مثلاً برخی آیات قرآن در مورد خاص یا درباره شخص و گروه معینی نازل شده است ..... هر که
از قرآن مدد جوید و در حفظ و قرائت آن بکوشد، حلالش را روا و .... روایات منقول از امام علی (
ع ) در این زمینه ، نسبتاً معدود است که نمونه هایی از آثار وارد شده آن حضرت (ع ) را نقل
می کنیم : ..... کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی محفوظ میباشد
.

مراتب انس با قرآن در روایات - ديگران - Khamenei

23 سپتامبر 1999 ... (1) عده ای به قرائت، عده ای به حفظ و گروهی به تدبّر در آیات الهی ... در مورد قرآن نیز
اگر بخواهیم آن را از مهجوریت خارج کنیم، هیچ کس نباید تحت هیچ شرایطی .... از راویان
آنها نیز مورد تحقیق رجالی قرار نگرفته اند و لذا در بعضی کتب رجالی، ..... دو طرفه
است و عمل، هم از آثار علم شمرده شده و هم از آن به عنوان مقدمه علمْ یاد شده است.

قرآن صوتی منهاج (آموزش و حفظ معنی) - دانلود | نصب برنامه اندروید | کافه ...

قرآن صوتی منهاج با امکان حفظ معانی قرآن کریم (تخته لایتنر قرآنی) ... حاصل تلاش
بیش از سه ساله متخصصان و پژوهش گران مرکز مطالعات و تحقیقات نستوه، با ... در
این اثر ضمن ارائه امکانات عمومی شامل ترجمه، ترتیل و تفسیر امکاناتی جهت درک
بهتر ...

چند سوال از، فضیلت، آثار و فواید تلاوت قرآن کریم - جنبش مصاف

14 ژوئن 2014 ... اگر ما به آثار خواندن قرآن توجه و قرآن را مانند دوستى در زندگى انتخاب کنیم، ... و آيات
قرآن، آثار و فوايد خاصى دارد، جاى شك و ترديد نيست و در اين مورد ...

فضیلت و خواص سوره یس - انهار

موقعیت فعلی: فهرست قرآن /; سوره يس /; فضیلت و خواص ... 1000 فرشته بگمارد تا
او را از شر بدی و هر شیطان رانده شدهو هر آسیب حفظ کنند و هر گاه ... آثار و برکات سوره.

قرآن صوتی منهاج (آموزش و حفظ معنی) - دانلود | نصب برنامه اندروید | کافه ...

قرآن صوتی منهاج با امکان حفظ معانی قرآن کریم (تخته لایتنر قرآنی) ... حاصل تلاش
بیش از سه ساله متخصصان و پژوهش گران مرکز مطالعات و تحقیقات نستوه، با ... در
این اثر ضمن ارائه امکانات عمومی شامل ترجمه، ترتیل و تفسیر امکاناتی جهت درک
بهتر ...

نظر قرآن و روايات در مورد عوامل فراموشي و راه‌هاي تقويت حافظه و يادگيري ...

11 آوريل 2016 ... نظر قرآن و روايات در مورد عوامل فراموشي و راه‌هاي تقويت حافظه و يادگيري ... کرد که نزد
شاه از من يادکن تا تحقيق کند و بي‌گناهي من ثابت گردد[9]. ... در بررسي‌ها روشن شده که
مواد الکلي موجب ضعف حافظه مي‌شود و علاوه بر آن آثار زيان‌بار ديگري نيز در ... هـ :
براي حفظ تاريخ و مطالعه‌ آن لازم نيست تمام جزئيات را حفظ کنيم که ...

نکاتی مهم که باید درباره قرآن بدانید - باشگاه خبرنگاران

30 ا کتبر 2017 ... 1- بنا به تحقیق، 208 قطعه داستانی در قرآنی مجید آمده است که برخی ادامه .... در اثر
حلال یا حرام بودن، دارای آثار متفاوتی بر سلامت انسان گردد، بحث ...

چند سوال از، فضیلت، آثار و فواید تلاوت قرآن کریم - جنبش مصاف

14 ژوئن 2014 ... اگر ما به آثار خواندن قرآن توجه و قرآن را مانند دوستى در زندگى انتخاب کنیم، ... و آيات
قرآن، آثار و فوايد خاصى دارد، جاى شك و ترديد نيست و در اين مورد ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻗﺮآن در ﺳﻼﻣﺖ روح و روان اﻧﺴﺎن : ﻋﻨﻮان - qums - دانشگاه علوم ...

رﻏﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﯿﺮت آوري ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺪد ﻓﻦ آوري ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آراﻣﺶ
رواﻧﯽ ﮐﻪ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺎﯾﻪ ... ﻗﺮآن در ﺣﺪود. 6236. آﯾﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮورش ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺴﺎن و ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪا. ﺷﺖ روان
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳـﺖ ... در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و دﺳـﺘﻮرات. ﻗـﺮآن ...
ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري از آﺛﺎر ﻣﻌﻨﻮي ﻗﺮآن، ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﮐﻼم اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪه ي ﻣﻔﯿﺪ.

چاپ مقاله - اهمیت حفظ کردن قرآن از نظر بزرگان - حفظ مجازی قرآن

از صدر اسلام حفظ و ضبط آیات قرآنی اهمیت خاصی داشته است وتاریخ ... عرفان و
شاعرانی مانند حافظ شیرازی، حافظ قرآن بودند تاثیرات حفظ قرآن در جای جای آثار او
مشهود است ... انسان در مورد چگونگی نگه داری میراث معنوی ، علمی و ادبی کاهش یافته
است. 1.

مقاله تخصصی در مورد سبک های رایج حفظ قرآن :: پایگاه فرهنگی مذهبی ...

امروزه روش ها و سبک های مختلفی توسط افراد و موسسات قرآنی برای حفظ قرآن کریم ...
افراد در اثر ممارست با معانی و تفاسیر مربوطه در طول زندگی خود آرام آرام به حفظ قرآن ...

سفارشات قرآن درباره چگونگی رفتار با طبیعت - خبرگزاری شبستان

31 مارس 2013 ... قرآن همواره نگاه خاصی نسبت به نعمت های طبیعی پیرامون انسان ها داشته و ... جانشین
خداوند در زمین است باید همواره در راه حفظ و سلامت طبیعت بکوشد. ... با این وجود
متأسفانه تاکنون در این مورد از نظر اسلامی تحقیق و پژوهشی انجام نگرفته است . .....
قابل ذکر است که امروزه بر اثر آلوده کردن آب دریاها سالانه میلیون ها تن ماهی ...

آثار حفظ قرآن – پترن مقاله

آثار حفظ قرآن ... نظر قاريان معروف جهان در مورد حفظ قرآن… جزئیات بیشتر / دانلود ...
ابوذر از… دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان هوش هيجاني وسلامت عمومي ۲۵ ص.

معجزات آیت الکرسی - شبکه الکوثر

26 دسامبر 2017 ... تهران- الکوثر، آیت الکرسی آیاتی پرعظمت از قرآن مجید است که در سوره بقره ... با
ایمان کامل و اعتقاد به اثر بخوانید و نتیجه بگیرید کما اینکه خواندن و نتیجه
گرفتند. ... قدر، و آیه الکرسی را بخواند خداوند مالش را از هر زیان و خطری حفظ می‌کند.»
... از هر نماز واجب بخواند، نمازش مورد قبول قرار مى گیرد و در امان خدا خواهد بود.

حل المسائل کتاب کنترل فرآیند اسمیت

پاورپوینت با موضوع مرمت بنا امیر لطیفی در گرگان

پاورپوینت با موضوع مرمت بنا امیر لطیفی در گرگان

طرح جابر با موضوع انرژی

دانلود پاورپوینت معلولیت ذهنی

کتاب اصول اقتصاد خرد Mankiw - ویرایش هفتم

مجموعه شماتیک کامل گوشی سامسونگ - Samsung Galaxy A3 2016 SM-A310M

دانلود پاورپوینت از گذشته تا آینده علوم سوم دبستان

پاورپوینت درباره فسفر در گاوهای شیری

تحقیق در مورد گزارش كار ميكروبيولوژي 1 رنگ آميزي و مشاهده مخمر با ميكروسكوپ 2 ص