دانلود رایگان


تحقیق در مورد حفظ قرآن و آثار آن - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق در مورد حفظ قرآن و آثار آن

دانلود رایگان تحقیق در مورد حفظ قرآن و آثار آن تحقیق در مورد حفظ قرآن و آثار آن
فرمت فایل : ورد- word
قابل ویرایش
تعداد صفحات : 20 صفحه
فهرست مطالب:
فلسفه ی حفظ قرآن
انواع حفظ قرآن
حفظ ترتيبى
حفظ موضوعى
شيوه ى حفظ آيات همانند
تاريخچه حفظ قرآن
اولين حافظ قرآن
جايگاه حفظ قرآن
آثار حفظ قرآن
نظر قاريان معروف جهان در مورد حفظ قرآن كريم
منابع
بخشی از متن :
فلسفه ی حفظ قرآن
در آغـاز بـعـثـت پيامبر(ص) براى حفظ قرآن از تحريف و نابودى ، راهى جز به خاطر سپردن آيات الهى وجود نداشت ، ولى اكنون - كه چاپ و نشر به پيشرفتى باور نكردنى دست يافته - چرا از حفظ قرآن سخن مى گوييم ؟ در پـاسـخ به اين پرسش بايد گفت : كلام الهى تنها براى جلوگيرى از تحريف و نابودى به خاطر سـپـرده نمى شد تا با پيشرفت صنعت چاپ حفظ بيهوده جلوه كند.اين امر انگيزه هاى گوناگون دارد كه برخى ازآن ها عبارت است از:
1-جلوگيرى از تحريف
چنان كه گفته شد، در صدر اسلام آيات قرآن به صورت پراكنده و بر پوست و استخوان هاى شانه و دنـده هـاى جـانوران ، چوب هاى درخت خرما، سنگ هاى سفيد، كاغذ و پارچه ثبت مى شد، و احتمال نـابودى يا تحريف كلام الهى همواره وجود داشت.
در اين موقعيت ، پيامبراسلام (ص) مسلمانان را به حفظ قرآن سفارش كرد و حتى گروهى را برگزيد تا بدين كار پردازند.
2-عمل به قرآن
يـكـى از اهـداف حـفظ آيات قرآن ، عمل به مضامين آن است . وقتى انسان كلام وحى را به خاطر مـى سـپـارد، نـاخود آگاه جانش تأثير مى پذيرد و او را در مسير عمل به دستورهاى خداوند پيش مـى برد.پاداش بسيار حافظان قرآن - كه در برخى از روايات به چشم مى خورد- بدين جهت است.آنـان پـيـوسـتـه آيـات الهى را تکرار می كنند و گوشت و پوست خود را با آن مى آميزند.در اين موقعيت،احتمال اين كه خداوند آن ها را سمت كمال و سعادت رهنمون نشود، بعيد مى نمايد.
عـمـل بـه آيات الهى ، از ديرباز مورد توجه حافظان و قاريان بوده است.
چنان كه صحابه اى مانند عـثمان و ابى و عبداللّه بن مسعودگفته اند: چون ده آيه از رسول خدا(ص ) مى آموختيم تا آن ها را بـه طـوركـامـل به خاطر نمى سپرديم و عمل نمى كرديم ، به فراگيرى آيات ديگر نمى پرداختيم .
3-بهره مندى از عبادت
در آيـيـن اسـلام ، بـه خاطر سپردن آيات قرآن عبادتى مهم به شمارمى رود و پاداش دارد.بيش تر روايـاتـى كه درباره ى ارزش و اهميت حفظ قرآن ذكر شده است ، نگاه ابزارى ندارد و حفظ را تنها بـراى جـلوگيرى از تحريف عبادت نمى شمارد.
در نگاه معصومان (ع ) نفس به خاطر سپردن آيات الهى عبادت است و پاداش دارد.
امام صادق (ع ) مى فرمايد: [اللهم فحبب الينا حسن تلاوته و حفظ آياته] .
خداوندا، تلاوت قرآن و حفظ آياتش را براى ما دوست داشتنى فرما.
ايـن دعـا نشان مى دهد كه نفس تلاوت قرآن و حفظ آن محبوب حضرت است ، و امام ششم (ع ) به خاطر سپردن آيات الهى را، بى توجه به مسئله ى تحريف ، از حضرت احديت درخواست مى كند.مـرحوم طبرسى در كتاب مكارم الاخلاق بابى با عنوان [صلاه حفظ القرآن] دارد كه نشان مى دهد حفظ قرآن ذاتاً ارزش منداست و از عبادات شمرده مى شود.
انواع حفظ قرآن
حفظ قرآن به دو شكل ممكن است:
  1. 1. حفظ ترتيبى
  2. 2. حفظ موضوعى
حـفـظ ترتيبى يعنى حفظ آيات از ابتداى قرآن تا پايان آن .
حفظ موضوعى به معناى حفظ آيات دسـتـه بـنـدى شـده در مـوضـوع هـاى مـتـفـاوت است.كسانى كه از حافظه ى متوسط و وقت بـيـش تر برخوردارند، شايسته است در مسير حفظ ترتيبى گام بردارند.براى آنان كه از حافظه ی مـتـوسـط يـا فرصت كافى بى بهره اند، حفظ موضوعی يا حفظ بعضى از سوره های كوچك و داراى فضيلت سودمندتر است . كسانى كه به هيچ وجه توان حفظ آيات قرآن را ندارند، بايد بسيار سجده به جـاى آورنـد.يـكـى از يـاران پـيـامـبراسلام (ص) نزد حضرت آمد و گفت : قرآن از ذهنم رميده و نگهدارى اش برايم دشوار شده است .حضرت فرمود: لا تحمل عليك ما لا تطيق و عليك بالسجود.كارى كه توان انجامش را ندارى ، انجام مده ، و بر تو باد سجده كردن .
مراحل حفظ قرآن:
حفظ قرآن مراحلى دارد.كه رعايت آن ها بسيار سودمند است.
اين مراحل عبارت است از:
1- نقطه ى شروع
حـفـظ جـزء اول قرآن از حفظ جزء دوم مشكل تر است ، و حفظ جزء دوم از جزء سوم دشوارتر.
بدين سبب ، يكى از دانشمندان مى گويد: هركه پنج جزء قرآن را حفظ كند، بايد به حفظ كل قرآن اميدوار باشد.حـفـظ قـرآن در آغاز كار دشوارتر است و هر چه پيش تر رويم ،دشوارى ها كم تر مى شود.از اين رو، شـايـسـته است براى جلوگيرى از دلسردی حفظ را از آسان ترين مكان آغاز كنيم .موارد زير براى شروع حفظ مناسب ترين آيات شمرده مى شود:
الف ) فهرست سوره هاى قرآن
ب ) جزء سى ام
ج ) داستان هاى قرآن
در بسيارى از كشورها، جزء سى ام قرآن - كه سوره هايش كوچك و يادگيرى اش تا اندازه ای آسان تر است - با عنوان عم جزء جداگانه چاپ مى شود و متن درسى قرار مى گيرد.
2- كيفيت حفظ
نـخـست بايد سوره يا جزء مورد نظر را تقسيم بندى کرد و سپس به حفظ آن پرداخت. با اين روش ، حجم آيات سوره يا جزء كم تر و كار حافظ را آسان تر مى نمايد. پس از تقسيم بندى سوره يا جزء، نوبت به حفظ مى رسد. براى حفظ دو راه وجود دارد:
الف ) حفظ آيات بر اساس صفحه
ب ) حفظ آيات بر اساس شماره
آثار حفظ قرآن
حفظ کردن قرآن مانند تلاوت آن آثاری فراوان و ارزنده دارد. برخی از آثار حفظ آیات قرآن مجید، عبارت است از:
  1. 1.پاداش اخروی
حافظان قرآن در بهشت جایگاهی والا دارند و پاداش آنان دو چندان خواهد بود. پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمودند: درجات بهشت به تعدد آیه های قرآن است. وقتی كه صاحب قرآن وارد بهشت شود، به وی میگویند بخوان و بالا برو، كه هر آیه ای را درجه ای است. پس برتر از درجه حافظ قرآن درجه ای نیست. همچنین در روایات بیان شده كه حافظان قرآن توان شفاعت كردن دیگران را نیز دارند.
  1. 2. هدایت انسان
تلاوت و انس با قرآن از سفارش های مكرر معصومان ـ علیهم السّلام ـ است و حفظ قرآن به طور طبیعی به انس با آیات الهی می انجامد؛ زیرا حافظ قرآن باید برای تثبیت محفوظات قرآنی اش دست كم روزی چند بار به قرائت قرآن بپردازد. معصومان ـ علیهم السّلام ـ حافظان قرآن را به تكرار آیات الهی فراخوانده، یادآور شده اند همان گونه كه شتر بسته شده در یک نقطه ـ چنانچه مورد دیدار پیاپی صاحبش واقع نشود. ـ جایگاهش را ترک می کند، محفوظات حافظ قرآن نیز ـ اگر پیوسته مورد مراجعه و تكرار قرار نگیرد از خاطر زدوده می شود. بنابراین، حافظ ناگزیر با قرآن انس می گیرد و زمینه هدایت و سعادتش فراهم می آید. حضرت علی ـ علیه السّلام ـ می فرماید: هیچ كس با قرآن هم نشین نمی شود مگر این كه از كنار آن با افزایش یا كاهش برمی خیزد: افزایش هدایت یا كاهش گمراهی.
نفوذ قرآن در جان ها و پدید آوردن تحول در شخصیت افراد نیز از آثار سازنده ی تلاوت و حفظ قرآن است. بسیاری از مردم با تلاوت یا شنیدن آهنگ دلنشین قرآن مسیر زندگی خود را تغییر داده، سمت سعادت و كمال رهنمون شدند.
  1. 3. آرامش روحی
یاد خدا تأثیر بسزایی در روان آدمی دارد و دل ها در پرتو آن آرام می گیرد. خداوند متعال می فرماید:
أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
آگاه باش، دلها با یاد خدا آرام می گیرد.
یكی از نام های قرآن ذكر است. تلاوت و حفظ قرآن نوعی ذكر خداوند است كه انسان در پرتو آن از هجوم بسیاری از فشارهای روانی و اضطرابات درونی مصون میماند. پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ می فرماید: مثل قرآن مثل کیسه ی سربسته ی پر از مشک است. اگر آن را باز كنی، بوی مشک فضا را معطر می سازد و اگر به حال خود رها سازی، سود نمی بخشد. قرآن نیز، چنانچه به تلاوتش روی آوری، فضا را از عطر خود آكنده می سازد و روان را نشاط می بخشد؛ و اگر تلاوت نكنی، در سینه ات پنهان می ماند.


تحقیق در مورد حفظ قرآن و آثار آن


تحقیق حفظ قرآن و آثار آن


تحقیق در مورد حفظ قرآن


آثار حفظ قرآن


انواع حفظ قرآن


روش های حفظ قرآن


حفظ کردن قرآن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حفظ قرآن در کلام معصومین/ پاداش کسی که قرآن را بامشقت حفظ کند ...

11 مارس 2016 ... در اهمیت حفظ قرآن همین بس که ائمه معصومین دعاها و نمازهایی را برای توفیق ... می تواند
آیات قرآن را تفسیر کند یا موضع قرآن را در مورد یک موضوع بیان کند. .... [۲۲] - شیخ
صدوق، معانی الأخبار، تحقیق علی اکبر غفاری، نشر مؤسسه النشر ...

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت داوري ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﻞ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺣﻔﻆ، ﻗﺮاﺋﺖ

ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ. *. ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﺮﺗﯿﻞ. *. ﺣﻔﻆ ﮐﻞ ﻗﺮآن. *. ﺣﻔﻆ. 20. ﺟﺰء ﻗﺮآن. *. ﺣﻔﻆ. 10. ﺟﺰء ﻗﺮآن. *. ﺣﻔﻆ. 5.
ﺟﺰء ﻗﺮآن. *. اذان. *. دﻋﺎﺧﻮاﻧﯽ. *. ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و. ﻫﻢ. ﺳﺮاﯾﯽ. *. آﺛﺎر ﮐﻮﺗﺎه رﺳﺎﻧﻪ اي .3. ﺑﺨﺶ ....
ﺻﺤﺖ ﺣﻔﻆ و. 10. درﺻﺪ. در اﻣﺘﯿﺎزات ﺳـﺎﯾﺮ. ﺑﺨـﺶ. ﻫـﺎ. ، در. ﻫﯿﺌﺖ. ﻧﻈﺎرت ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد.

همکاران - رادیو قرآن

وی نویسنده بسیاری از آثار و مؤلفات قرآنی است و عضو هیأت علمی و مدیر گروه علوم
قرآن و ... ۲ـ کتاب «هنر قرائت قرآن»، این اثر تحقیق و ترجمه پایان‌نامه دکترای یکی از
...

بیست حدیث در اهمیت خواندن قرآن کریم | Imam Ali Islamic Center

پیامبر اسلام (ص):. 1- اِنَّ البَيتَ اِذا كَثُرَ فيهِ تِلاوَةُ القُرآنِ كَثُرَ خَيرُهُ وَ اتَّسَعَ اَهلُهُ وَ اَضاءَ
لاَهلِ السَّماءِ كَما تُضى ءُ نُجومُ السَّماءِ لاَهلِ الدُّنيا؛. خانه اى كه در آن قرآن فراوان خوانده شود، ...

قرآن صوتی منهاج (آموزش و حفظ معنی) - دانلود | نصب برنامه اندروید | کافه ...

قرآن صوتی منهاج با امکان حفظ معانی قرآن کریم (تخته لایتنر قرآنی) ... حاصل تلاش
بیش از سه ساله متخصصان و پژوهش گران مرکز مطالعات و تحقیقات نستوه، با ... در
این اثر ضمن ارائه امکانات عمومی شامل ترجمه، ترتیل و تفسیر امکاناتی جهت درک
بهتر ...

آثار و فواید خواندن قرآن چیست؟ - عمادی آنلاین

الف) در مورد فضیلت و خواصّ سوره هاى قرآن، روایات فراوانى نقل شده است؛ لیکن نمى ...
شده و از حفظ و قرائت قرآن اعراض کرده اند، این احادیث را قربه الى الله وضع کردم!»49

مقام حفظ و حافظ قرآن - جامعه القرآن الکریم

مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که حافظ قرآن مجید در صورتی ... قرائت
فردی که از حفظ قرآن می خواند هزار درجه است و در حالی که او به قرآن بنگرد ... و شایسته
خداوند از جانب خداوند یاری می شوند و این یکی دیگر از معجزات و آثار آیات الهی است .

رازهای درمانی گوش دادن به قرآن

12 مارس 2013 ... در آن زمان قرآن را فقط از طریق شنیداری و با چندین بار تکرار حفظ می کردم و ...
تقریبا بیست سال پیش بود که با یکی از دوستانم در مورد تأثیر قرآن بر ... ی
صحیح نبودم اما هم اکنون برای نگاشتن یک تحقیق یا مقاله ی علمی فقط یک ...

مراتب انس با قرآن در روایات - ديگران - Khamenei

23 سپتامبر 1999 ... (1) عده ای به قرائت، عده ای به حفظ و گروهی به تدبّر در آیات الهی ... در مورد قرآن نیز
اگر بخواهیم آن را از مهجوریت خارج کنیم، هیچ کس نباید تحت هیچ شرایطی .... از راویان
آنها نیز مورد تحقیق رجالی قرار نگرفته اند و لذا در بعضی کتب رجالی، ..... دو طرفه
است و عمل، هم از آثار علم شمرده شده و هم از آن به عنوان مقدمه علمْ یاد شده است.

نقش و تاثیر قرآن کریم در زندگی انسان | القرآن

قرآن برترینو ماندگارترین اثر آسمانی و جاودانه ترین پیامی است که خداوند برای
هدایت ..... هر کس به آن تمسک جوید او را حفظ می‌کند، و آن کسی که به دامنش چنگ زند
نجاتش ... در تحقیقات فراوان ، تأثیر انواع موسیقی ، برکاهش اضطراب ، مورد ارزیابی
قرار ...

سلامت روانی از دیدگاه قرآن - hajij

در ادامه این نوشتار بطور مختصر مباحثی در مورد «سلامت روانی از دیدگاه قرآن» .... و
رحمت خاصه الهی شامل کسانی است که دارای سلامت روان باشند و در حفظ آن نیز کوشا
باشند. ... دانسته اند که در آن امنیت، آرامش، بهداشت روانی و هدایت را از آثار ایمان بر می
شمارد.

آمادگی دفاعی و آثار آن از دیدگاه قرآن - خبرگزاری اهل بیت (علیهم‌السلام ...

1 ژوئن 2017 ... در آیات قرآن نیز به اهمیت و ارزش آمادگی نظامی در قالب تبیین آثار و .... داشته است،
باید هوشیاری و آمادگی نظامی را حفظ کرده و بلکه آن را تقویت کند. ... نظامی در این زمان
را بسیار مورد توجه و اهتمام قرار داده و مجاهدان و امت و نظام اسلامی را مورد ...

نقش و تاثیر قرآن کریم در زندگی انسان | القرآن

قرآن برترینو ماندگارترین اثر آسمانی و جاودانه ترین پیامی است که خداوند برای
هدایت ..... هر کس به آن تمسک جوید او را حفظ می‌کند، و آن کسی که به دامنش چنگ زند
نجاتش ... در تحقیقات فراوان ، تأثیر انواع موسیقی ، برکاهش اضطراب ، مورد ارزیابی
قرار ...

چند تجربه در جذب دانش آموزان به آموزش قرآن کریم - پرتال جامع علوم انسانی

حفظ و ترجمه دعاهای قرآنی، برای خواندن و تکرار دعاها و همچنین تلاوت آن ها در قنوت نماز و
... برگزاری مسابقه از آثار قلمی دانش آموزان در مورد یک مسأله قرآنی در یک متن کوتاه.

سبک زندگی خانوادگی در ‌قرآن و سنّت پیشوایان معصوم (ع)

بنابراین، توکّل بر خداوند در همة امور زندگی از آثار ایمان به خداوند است که خانواده را در
برابر ... در این مورد، قرآن به افراد مؤمن هشدار می‌دهد که خود و خانوادة خویش را از آتشی که
هیزم آن سنگ و انسان‌هاست، حفظ کنند (ر. ... هر کس قدرت جنسى دارد، ازدواج کند؛ زیرا
ازدواج براى حفظ چشم و فرج بهتر است و هر کس ..... تصحیح و تحقیق علی اکبر
غفّاری.

شیوه‌نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان حفظ و قرائت قرآن ‌کریم

گفتمان قرآنی: منظور مجموعه فعالیت‌هایی در زمینه‌های حفظ، قرائت، تفسیر، تربیت ...
علمی در زمینه علوم قرآن و عترت، تنها فعالیتهای جدید آنها مورد ارزیابی قرار خواهد
گرفت. ... قرآنی: به‌منظور ارتقای فعالیتهای تبلیغی، ترویجی و پژوهشی، انتشار
آثار، ...

پیوند قرآن و انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره امام خمینی(س)

رویکردی که تا پیش از امام خمینی، مورد اعتنا و اهتمام دانشمندان مسلمان قرار ... همچنان که
ایشان از یک سو، قیام سرخ عاشورا را در راستای حفظ قرآن و ترویج قوانین آن .... از همین
رو با مطالعة دقیق و عمیق آرا و آثار قرآنیامام مهم‌ترین اصول قرآن شناختی ایشان را ...

آثار حفظ قرآن - ویکی فقه

حفظ قرآن آثار دنیوی و اخروی بسیار دارد و عبادت شمرده می‌شود. .... و در موارد مختلف
طلاب علوم دینی را بدین امر سفارش می‌کرد: «هان‌ای حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های اهل تحقیق
!

۲۲ شرط برای حفظ قران + فیلم دختران حافظ قرآن - بنیانا

2 مارس 2014 ... در حفظ قران کریم ، «شرط اول قدم آن است كه مجنون باشی». پس شرط اول در حفظ قرآنْ ...
توجه به آثار و برکات حفظ قران کریم؛. پنجم. توجه داشتن به هدف ...

جایگاه جهاد در قرآن کریم | تلاوت

9 آگوست 2014 ... گر چه بخشی از آیات قرآن کریم به مسأله جهاد پرداخته است، ولی ماهیت جهاد به دفاع .....
اهمیت جهاد در اسلام به خاطر آثار مهم آن می باشد که یکی از مهم ترین آثار آن، حفظ دین می
باشد. ... ولی کلمه قتال از نظر استعمال عمومیت دارد، یعنی هم در مورد جنگ در راه خدا ......
الرازی الجصاص، دار احیاء التراث العربی، تحقیق محمد الصادق قمحاوی.

انس با قرآن - پرتال امام خمینی

7 ژوئن 2017 ... انس با قرآن یعنی آموختن قرآن، قرائت قرآن، فهم قرآن و در آخر عمل به قرآن. ... انسان در
اثر مراوده پیوسته با چیزی خو می گیرد و انیس آن می شود و در همراهی با .... و هنگامی که
قرآن خوانده می شود به آن گوش فرا دهید و ساکت باشید شاید مورد رحمت قرار گیرید. ...
خلاصه آن که پیامبر و اهل بیت(ع) هم در قرائت، تلاوت و حفظ و هم در علوم و ...

ثواب قرائت کدام یک از سوره های قرآن بیشتر است؟ - گنجینه پاسخ‌ها ...

قرائت و تلاوت تمام سوره های قرآن آثار دنیوی و اخروی بی شماری دارد و برای هر کدام از
سوره های قرآن فضائل زیادی بیان شده است . البته به این نکته باید توجه داشت که ...

چند سوال از، فضیلت، آثار و فواید تلاوت قرآن کریم - جنبش مصاف

14 ژوئن 2014 ... اگر ما به آثار خواندن قرآن توجه و قرآن را مانند دوستى در زندگى انتخاب کنیم، ... و آيات
قرآن، آثار و فوايد خاصى دارد، جاى شك و ترديد نيست و در اين مورد ...

اهمیت محیط زیست از دیدگاه اسلام - ستاد امر به معروف و نهی از منکر

اهمیت حفظ محیط زیست و نقش آن در زندگی بشر بر کسی پوشیده نیست در آیات
قرآنی ... از آنجا که تکنولوژی آثار مخربی را بر محیط زیست تحمیل کرده است؛
بنابراین دولت ها ... و منطقی ترین نظریه را در مورد طبیعت و محیط زیست معرفی می
کند، چنانکه در قرآن ... تحقیقات و اکتشافات جدیدی که امروزه در جوامع پیشرفته علمی
و صنعتی به ...

اصل مقاله (446 K) - فصلنامه مطالعات قرآنی

قرآن درمانی به گونه های مختلفی در کشورهای مختلف بررسی شده است و در مورد.
اضطرابها و ... درک کافی معنی نیز دارای پاداش و ثواب معنوی است و غالبا آثار
تربیتی دارند. .... از تحقیقات به عمل آمده نقش مؤثر حفظ و قرائت قرآن در کاهش
افسردگی مشخص.

با شنیدن این آیه شخصی جان می دهد (فوق العاده) - آپارات

8 Jun 2012

چند سوال از، فضیلت، آثار و فواید تلاوت قرآن کریم - جنبش مصاف

14 ژوئن 2014 ... اگر ما به آثار خواندن قرآن توجه و قرآن را مانند دوستى در زندگى انتخاب کنیم، ... و آيات
قرآن، آثار و فوايد خاصى دارد، جاى شك و ترديد نيست و در اين مورد ...

راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن | دانشنامه پژوهه پژوهشکده ...

1 ژانويه 2018 ... از این رو برآنیم تا با نگاهی اجمالی دیدگاه قرآن را در مورد آرامش روحی وروانی و راههای ...
ازسوی دیگر مطالعات آکادمیک و تحقیقات روانشناسی پیرامون آرامش و اضطراب و عوامل و
..... خلاصه مسئله دلداری دادن از جهت روحی وروانی آثار بسیار مطلوبی دارد. ..... دراین ایه
علاوه بر اینکه حفظ چشم وکنترل آن را راه رسیدن به پاکی وآرامش ...

چند تجربه در جذب دانش آموزان به آموزش قرآن کریم - پرتال جامع علوم انسانی

حفظ و ترجمه دعاهای قرآنی، برای خواندن و تکرار دعاها و همچنین تلاوت آن ها در قنوت نماز و
... برگزاری مسابقه از آثار قلمی دانش آموزان در مورد یک مسأله قرآنی در یک متن کوتاه.

نگاهي به روش تشويق در ايجاد انگيزه از ديدگاه قرآن | اسلام و پژوهش‌هاي ...

25 دسامبر 2011 ... No.1, Summer 2011 عبدالرحيم اخلاقي* چكيده قرآن كريم با ترسيم حيات ... را معين
مي‌سازند.6 به عبارتي انگيزه، نيرويي است دروني كه بر اثر نياز و كمبود در ... و خلق
كردن انگيزه نيست، بلكه اعم از خلق، حفظ، شكوفايي و تقويت انگيزه‌هاست. ... علاوه
بر سه نظرية پيش گفته نظريه‌هاي جديدتري نيز در مورد انگيزش ارائه ...

نقش و تاثیر قرآن کریم در زندگی انسان | القرآن

قرآن برترینو ماندگارترین اثر آسمانی و جاودانه ترین پیامی است که خداوند برای
هدایت ..... هر کس به آن تمسک جوید او را حفظ می‌کند، و آن کسی که به دامنش چنگ زند
نجاتش ... در تحقیقات فراوان ، تأثیر انواع موسیقی ، برکاهش اضطراب ، مورد ارزیابی
قرار ...

سبک زندگی خانوادگی در ‌قرآن و سنّت پیشوایان معصوم (ع)

بنابراین، توکّل بر خداوند در همة امور زندگی از آثار ایمان به خداوند است که خانواده را در
برابر ... در این مورد، قرآن به افراد مؤمن هشدار می‌دهد که خود و خانوادة خویش را از آتشی که
هیزم آن سنگ و انسان‌هاست، حفظ کنند (ر. ... هر کس قدرت جنسى دارد، ازدواج کند؛ زیرا
ازدواج براى حفظ چشم و فرج بهتر است و هر کس ..... تصحیح و تحقیق علی اکبر
غفّاری.

حفظ قرآن کریم چه اثراتي دارد؟ - بیتوته

حفظ قرآن کریم داراي آثار و بركات زيادي است كه درباره ي برخي از آن ها نكاتي قابل ...
را ترك مي كند، محفوظات حافظ قرآن کریم نيز اگر پيوسته مورد مراجعه و تكرار قرار ...

اصل مقاله - مطالعات فهم حدیث

فضائل قرائت قرآن موجود در جوامع حدیثی مورد مطالعه، ۷۶۴ حدیث و در ... فضیلت و ثواب
تعلیم و تعلم قرآن، فضیلت حفظ قرآن و فضیلت و ثواب قرائت قرآن که. خود شامل: ...
القرآن» اثر حسن شهیدی صالحی است که تمام سوره ها را یکایک یاد می کند سپس.

: صدقه - رشد

یکی از نیکوترین راه های مورد تأیید اسلام برای صرف مال، صدقه دادن آن در راه خداست. ...
خداوند در قرآن می فرماید:«هر کس صدقه دهد، علاوه بر اجر اخروی، چند برابر پاداشش را در
... «با دست خود صدقه دادن، انسان را از مرگ سوء حفظ می کند و هفتاد نوع از انواع بلایا را
... از دیگر آثار مهم، صدقه و انفاق، شفای مریض است که نفش اساسی و مهمی دارد و اثر آن ...

آثار و فواید خواندن قرآن چیست؟ - عمادی آنلاین

الف) در مورد فضیلت و خواصّ سوره هاى قرآن، روایات فراوانى نقل شده است؛ لیکن نمى ...
شده و از حفظ و قرائت قرآن اعراض کرده اند، این احادیث را قربه الى الله وضع کردم!»49

وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری در قرآن و سنّت - مشرق نیوز

20 نوامبر 2017 ... قرآن کریم به همه مؤمنان خطاب می‌کند که: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ ناراً ...
شوند، آن‌ها را از آتش دوزخ حفظ کرده ای و اگر نپذیرند، وظیفه خود را انجام داده ای». ... از
خودت در مورد آنچه نیاز دارند به‌زحمت نیندازی، هر چند (از نظر مالی) بی نیاز باشند». ...
غم و اندوه از همنوعان است که آثار پرشمار دنیوی و اخروی به همراه خواهد داشت.

انس با قرآن - پرتال امام خمینی

7 ژوئن 2017 ... انس با قرآن یعنی آموختن قرآن، قرائت قرآن، فهم قرآن و در آخر عمل به قرآن. ... انسان در
اثر مراوده پیوسته با چیزی خو می گیرد و انیس آن می شود و در همراهی با .... و هنگامی که
قرآن خوانده می شود به آن گوش فرا دهید و ساکت باشید شاید مورد رحمت قرار گیرید. ...
خلاصه آن که پیامبر و اهل بیت(ع) هم در قرائت، تلاوت و حفظ و هم در علوم و ...

بیست حدیث در اهمیت خواندن قرآن کریم | Imam Ali Islamic Center

پیامبر اسلام (ص):. 1- اِنَّ البَيتَ اِذا كَثُرَ فيهِ تِلاوَةُ القُرآنِ كَثُرَ خَيرُهُ وَ اتَّسَعَ اَهلُهُ وَ اَضاءَ
لاَهلِ السَّماءِ كَما تُضى ءُ نُجومُ السَّماءِ لاَهلِ الدُّنيا؛. خانه اى كه در آن قرآن فراوان خوانده شود، ...

معجزات آیت الکرسی - شبکه الکوثر

26 دسامبر 2017 ... تهران- الکوثر، آیت الکرسی آیاتی پرعظمت از قرآن مجید است که در سوره بقره ... با
ایمان کامل و اعتقاد به اثر بخوانید و نتیجه بگیرید کما اینکه خواندن و نتیجه
گرفتند. ... قدر، و آیه الکرسی را بخواند خداوند مالش را از هر زیان و خطری حفظ می‌کند.»
... از هر نماز واجب بخواند، نمازش مورد قبول قرار مى گیرد و در امان خدا خواهد بود.

ثواب قرائت کدام یک از سوره های قرآن بیشتر است؟ - گنجینه پاسخ‌ها ...

قرائت و تلاوت تمام سوره های قرآن آثار دنیوی و اخروی بی شماری دارد و برای هر کدام از
سوره های قرآن فضائل زیادی بیان شده است . البته به این نکته باید توجه داشت که ...

حجاب از منظر قرآن چگونه است و فلسفه آن چیست؟ | مرکز ملی پاسخگویی ...

11 سپتامبر 2006 ... این آیه درباره زنان و بیش تر در مورد مسائل سیاسى و اجتماعى است،(3) نه پوشش زن در
مقابل نامحرم. ... پوشش اسلامى از احکام ضرورى اسلام است، زیرا نص صریح قرآن بر آن
گواهى ... جامه شان را بر خود گیرند و آن را رها نکنند تا نشان دهند اهل عفاف و حفظ اند. ... در
تحقیقات علمى در مورد فیزیولوژى و نیز روان شناسى زن و مرد ثابت ...

مقالات حفظ قرآن کریم - جامعه القرآن الکریم

حفظ موضوعی قرآن -آیات نماز جماعت و به پا داشتن نماز, نوشته شده توسط واحد ... حفظ
موضوعی قرآن -آیه زینت کردن, نوشته شده توسط واحد انفورماتیک, کلیک ها: 28.

نقش و تاثیر قرآن کریم در زندگی انسان | القرآن

قرآن برترینو ماندگارترین اثر آسمانی و جاودانه ترین پیامی است که خداوند برای
هدایت ..... هر کس به آن تمسک جوید او را حفظ می‌کند، و آن کسی که به دامنش چنگ زند
نجاتش ... در تحقیقات فراوان ، تأثیر انواع موسیقی ، برکاهش اضطراب ، مورد ارزیابی
قرار ...

جزئیات روش حفظ قرآن کریم - نمناک

حفظ قرآن و نحوه حفظ قرآن و مراحل حفظ القرآن الكريم و عوامل موثر در حفظ قران و راههای
... تر از روش ترتیل است، آیات قرآن را تکرار و حفظ کنید و به نوارهای تحقیقِ
استادانی ... این آشنایی، افزون بر داشتن آثار علمی و اخلاقی و معنوی، می تواند عاملی
مؤثر در به ... که آیات مورد نظرشان برای حفظ را به سبک مورد نظرشان برای تلاوت
خوانده باشند.

آمادگی دفاعی و آثار آن از دیدگاه قرآن - خبرگزاری اهل بیت (علیهم‌السلام ...

1 ژوئن 2017 ... در آیات قرآن نیز به اهمیت و ارزش آمادگی نظامی در قالب تبیین آثار و .... داشته است،
باید هوشیاری و آمادگی نظامی را حفظ کرده و بلکه آن را تقویت کند. ... نظامی در این زمان
را بسیار مورد توجه و اهتمام قرار داده و مجاهدان و امت و نظام اسلامی را مورد ...

مقام حفظ و حافظ قرآن - جامعه القرآن الکریم

مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که حافظ قرآن مجید در صورتی ... قرائت
فردی که از حفظ قرآن می خواند هزار درجه است و در حالی که او به قرآن بنگرد ... و شایسته
خداوند از جانب خداوند یاری می شوند و این یکی دیگر از معجزات و آثار آیات الهی است .

آثار و فواید خواندن قرآن چیست؟ - عمادی آنلاین

الف) در مورد فضیلت و خواصّ سوره هاى قرآن، روایات فراوانى نقل شده است؛ لیکن نمى ...
شده و از حفظ و قرائت قرآن اعراض کرده اند، این احادیث را قربه الى الله وضع کردم!»49

گردشگری از دیدگاه قرآن و روایات - فصلنامه قرآن و علوم بشری

دین مبین اسلام سیاحت وگردشگری را مورد تشویق و ترغیب قرارداده و معتقد است هر ...
براین اساس آیات متعددی در خصوص گردشگری مطرح گردیده است که به تحقیق و تدبر
در ... و به این نتیجه رسیده است که گردشگری در تفاهم ملتها ،توسعهی پایدار، حفظ
میراث و ... مولف تفسیر نمونه براین عقیده است: شک نیست که مشاهد ه آثار گذشتگان و
...

عدم تحریف قرآن - ويکی شيعه

4 دسامبر 2018 ... بدینسان خداوند با تصریح و تأکید، صیانت و حفظ قرآن را وعده داده است و از اینکه ...
در روایات بسیار، فضایل و آثاری بر قرائت سوره‌ها یا ختم قرآن مترتب شده است که ....
روایات مشهور به فسطاط نیز در بحث تحریف مورد استناد بوده است.

روزانه چقدر قرآن بخوانیم؟ - فردا

28 آوريل 2016 ... یکی از با ارزش ترین عبادت ها قرائت و خواندن قرآن است چنانچه این کار به اندازه ...
همچنین مرحوم فیض کاشانی از فقیهان، مفسران و عارفان برجسته شیعه، در کتاب
شریف «المحجة البیضاء» در این مورد چنین نوشته است: ... حتی می توان گفت در حفظ
شعائر اسلامی و برپایی جلسات قرآن و عزاداری ... اثر مرکب به چه معنا است؟

قرآن در کلام امام صادق علیه السلام

28 جولای 2016 ... امام صادق , سفارشات قرآنی امام صادق , شهادت امام صادق , امام صادق و قرآن. ... خدا در اثر «
جوّ» یا «شرایط جدید» یا «تمایلات این و آن» تغییر نمی کند. ... پیشوای ششم در مورد
حفظ قرآن می فرماید: ..... از فضای کتابخانه برای تحقیق و پژوهش های قرآنی وحدیثی
استفاده کنند و مشاوره های لازم را از اساتید متخصص دریافت کنند.

وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری در قرآن و سنّت - مشرق نیوز

20 نوامبر 2017 ... قرآن کریم به همه مؤمنان خطاب می‌کند که: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ ناراً ...
شوند، آن‌ها را از آتش دوزخ حفظ کرده ای و اگر نپذیرند، وظیفه خود را انجام داده ای». ... از
خودت در مورد آنچه نیاز دارند به‌زحمت نیندازی، هر چند (از نظر مالی) بی نیاز باشند». ...
غم و اندوه از همنوعان است که آثار پرشمار دنیوی و اخروی به همراه خواهد داشت.

سبک زندگی خانوادگی در ‌قرآن و سنّت پیشوایان معصوم (ع)

بنابراین، توکّل بر خداوند در همة امور زندگی از آثار ایمان به خداوند است که خانواده را در
برابر ... در این مورد، قرآن به افراد مؤمن هشدار می‌دهد که خود و خانوادة خویش را از آتشی که
هیزم آن سنگ و انسان‌هاست، حفظ کنند (ر. ... هر کس قدرت جنسى دارد، ازدواج کند؛ زیرا
ازدواج براى حفظ چشم و فرج بهتر است و هر کس ..... تصحیح و تحقیق علی اکبر
غفّاری.

همبسته‌های الکتروفیزیولوژیک شنیدن تلاوت قرآن کریم

5 ا کتبر 2017 ... تحقیقــات نشــان داده انــد کــه فقــط یــك ناحیــه از مغــز بــا. اعمـال مذهبـی مرتبـط ...
مـورد دوم آوای قـرآن کریـم )تـالوت سـوره های نبـأ، واقعـه و. الرحمـن( را بـه مـدت .... اثـر
تـالوت قـرآن بـا صـوت و آهنگ هـای متفـاوت را بررسـی. Downloaded from ...

پاورپوینت با موضوع دوستی

پاورپوینت در مورد بوقلمون

پاورپوینت اصول پایش monitoring

راهنمای آزمون نئو فرم کوتاه 60 سوالی

کتاب راهنمای تعميرات ليفتراک کوماتسومدل FG,FD

جدیدترین طرح توجیهی تولید ورق پلی کربنات

پاورپوینت برج قابوس گنبدکاووس

پشتیبان گیری از فلش مموری - auto usb backup v 1.0

جدیدترین طرح توجیهی تولید ورق پلی کربنات

دانلود کاستوم ریکاوری کمیاب CWM برای Galaxy J2 J200H سالم و تست شده