دانلود فایل


پاورپوینت شوک وانواع راه های درمان - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت شوک وانواع راه های درمان

دانلود فایل پاورپوینت شوک وانواع راه های درمان
پاورپوینت شوک وانواع راه های درمان
67اسلایدهمراه باتصویر چنداسلاید به زبان انگلیسی میباشد
شوک وضعیت تهدیدکننده زندگی است که به دلایل متفاوتی ایجاد می شود. شوک با خون رسانی نا کافی بافتی مشخص شده و اگر درمان نشود، موجب مرگ سلولی می شود. بهترین تعریف برای شوک:
وضعیتی است که فشارخون سیستمیک برای حمل اکسیژن به اندام های حیاتی و عملکرد سلولی کافی نباشد .
هر صدمه ای به بدن وارد می شود می تواند رویدادهایی را که منجربه کاهش خونرسانی بافت می شود آغاز نماید. بنابراین ، تقریباً هر بیماری ممکن است در معرض خطر شوک قرار داشته باشد.
عوامل موثر بر حفظ فشار خون و خون رسانی بافتی کافی
- حجم خون کافی
- پمپ موثر قلبی
- بستر عروقی مناسب
•• MAP = CO x SVR علایم شوک•افت فشار خون (کمتر از 90 میلی متر جیوه یا افت بیشتر از 40 از فشار پایه)•تاکی کاردی• تاکی پنه•اختلال سطح هوشیاری (بی قراری، گیجی، دلیریوم، کما)•تعریق•اسیدوز متابولیک•اولیگوری•پوست سرد و مرطوب

پاورپوینت شوک


پاورپوینت درمورد شوک


پاورپوینت انواع شوک


پاورپوینت درمان شوکمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


داروﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ : ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب در آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ دار - معاونت درمان

ﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺳﻴﻮن ﺑﻄﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﺑﻄﻨﻲ ﺑﺪون ﻧﺒﺾ ﺑﻌﺪ ا. ز. دادن. ﺷـﻮك اول. ﻳﺎ دوم، ﺑﺮادﻳﻜﺎردي ﻋﻼﻣﺖ دار.
ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف. ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف .... ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻄﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ از راه ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻓﺮﻋﻲ در آرﻳﺘﻤـﻲ
ﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ از. ﺗﺤﺮﻳﻚ. ﻧﻜﺘﻪ. : در آﻣﺒﻮﻻﻧﺴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ..... ﺻﺮع ﭘﺎﻳﺪار و اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺗﺸﻨﺠﻲ. ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف.

ICD - دانشگاه علوم پزشکی گلستان

ثبت مرگ در ایران; انواع طبقه بندی علل مرگ; گواهي پزشكي و قوانيني براي طبقه
بندي علل ... و اعلام فوت گذشته از جنبة قانوني، كاربردهاي فراوان ديگر در زمينه هاي
مختلف دارد . ... ميزان اثربخشي كلـيه برنامـه‌هاي بهداشتي درماني و برنامه‌هاي مداخله‌اي كه
در جهت ..... به عنوان آسانترين راه مي توان علل مرگ را در دو گروه بيماريهای واگير و
بيماريهای ...

Slide 1 - qums

فشار شرياني توسط مكانيسم هاي خاصي و بطور مستقل از كنترل جريان ..... راههاي درمان
شوك: 1- تزريق خون وپلاسما 2- تزريق نوراپي نفرين 3- پايين گرفتن سر4- ... انواع
سنكوپ : 1- سنكوپ رگي- واگي 2- سنكوپ وضعيتي 3- سنكوپ ادراري (تخليه مثانه ...

piezoelectric sensors-h.j.ebrahimian.pptx

تاریخچه و مقدمات; فرایند تولید; انواع مواد پیزوالکتریک; روابط ریاضی مواد ... بیش
از 50 سال است که سنسور های پیزو الکتریک برای اندازه گیری فرایندهای مختلف به
.... هاي قلب; تفنگهای لیزری برای درمان آب مروارید چشم; مته ها و پاک کننده های دندانی ...
ساختار مستحکم آنها نیز موجب مقاومت این نوع از سنسورها در برابر شوک های ناشی از ...

مروری بر عوامل موثر در تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای جرم و

پیشرونده ای در جوامع صنعتی کنونی در حال افزایش است و درمان های ضد سرطان به
میزان زیادی ... مهاجرت آنها و نیز شناخت عوامل مؤثر در تمایز آنها می تواند راه را برای
مطالعات اولیه که در آن به دنبال تولید ... در مقاله حاضر برخی از عوامل مؤثر در تمایز
سلولهای مزانشیمی بندناف به ... قبلی بوده و توانایی آنها در تولید انواع سلول ها تنها
محدود به.

اورژانس مسمومیت ها و مصرف بیش از حد داروها

نحوه برخورد با انواع مسمومیتها ... الف) در جذب گوارشي يكي از راههاي موثر در جلوگيري
از جذب گوارشي تخليه سم است كه با استفاده .... آخرين راه درمان، درمان علامتي است
بنابراين با علامت درماني 60-50% مسموميت ها درمان مي گردد ... قلب وعروق:
كارديوتوكسيك نبوده اما بعلت وازوديلاتاسيون عروق محيطي منجر به افت فشار خون
وحتي شوك مي شود.

کمر

درد های کمر. و. تمرینات مربوط به آن. مقدمه. احساس درد و ناراحتی در ناحیه کمر ، علامت
شایع بسیاری از ... داروهایی که در درمان کمردرد حاد استفاده می‌شود، مسکن‌ها (داروهای
NSAID) ... درباره كمر درد و راههاي پيشگيري از آن ... مهندسين ارگونوميست (شاخه‌اي‌ از
علم بهداشت حرفه اي) با جمع بندي و شناخت علل، ‌انواع كمر درد را به شرح زير طبقه
بندي كرده اند:

2012 ( سپسیس شدید و شوک سپتیک مدیریت المللی گایدالین بین ...

درمان با ماسک تورت اکسیژن، کانول بیدی اکسیژن با جریان. باال و یا. PEEP ...... های
جستجو. برای هر سؤال تعری شده بگه تگورت واضگح. ، جسگتجوی. مقاله. ای مجزایی
...... سایر علل التهان ن. ر. الیزه. ) متل شرای پگس از عمگل یگا سگایر. انواع شوک. ،(.
ثابت نشده ...... سطح پایین امایت فشاری، فشار متبت مگداوم راه هگوایی. ~) cm H2O.
(6.

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو CCHF)

تب هموراژيك كنگو – كريمه (CCHF) يكي از تب هاي خونريزي دهنده ويروسي است كه
توسط ... انواع مختلفي از كنه ها مي توانند توسط ويروسCCHF آلود ه شوند، ولي بيشتر
از همه .... در موارد شوک به دلیل خونریزی، تصحیح مشکلات گردش خون با جایگزینی خون
یا ... شامل بیمار یابی و درمان به موقع مبتلایان ، افزایش آگاهی عموم مردم ( در زمینه
راههای ...

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

1 ژوئن 2009 ... خونريزي هاي گوارشي به سه صورت اتفاق مي افتد که دو نوع آن به طور معمول از ... رفته
به 40 درصد از حجم کل خون برسد معمولا شوک، افزايش شديد ضربان ...

Shock - انواع شوک - (www.anesthesia1.blogfa.com) - SlideShare

17 سپتامبر 2011 ... D آثار شوک روی سیستم های خاص 1 CNS 5 2 3 4 6 قلب و عروق تنفس کلیه ... اداره
شوک راه هوایی P.P.V محیطی IV مانیتورینگ استاندارد درمان اسیدمی و ...

شوک shock | مرجع دانلود پاورپوینت - ppt.ir

زماني كه مرگ سلول ها اغاز مي گردد بدن تلاش مي كند با هدايت جريان خون از اندام هاي غير
... اگر شرايطي را كه شوك به وجود آورده كاملا مشخص نشود ودرمان نگردد بيمار به زودي ...

کمک های اولیه در خونریزی و شوک

23 فوریه 2016 ... انواع خونریزیها بر اساس رگ آسیب دیده ... 3- براي درمان شوك 20 تا 30 سانتي متر
پاهاي مصدوم را بالا ببريد و او را گرم نگه دارید. .... کلرفنیرامین وریدی; داروهای گشاد
کننده راههای هوایی مثل آمینوفیلین; داروهای تعدیل کننده سیستم ایمنی ...

RNA آﭘﻮﭘﺘﻮز، ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن، ﻧﻘ - Medical Science ...

2 ژوئن 2011 ... آﭘﻮﭘﺘﻮز، ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺳﻠﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ. ﻫﺎي ﺗﻨﺶ. زاي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺑﺪن رخ ﻣﻲ. دﻫﺪ .
اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﭘﺪﻳﺪه .... ﻫﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده و ﺳﻠﻮل ... ﻧﻘـﺶ. ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﻳﻦ رﻳﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮل. ﻫـﺎ ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﻨﺪ. )17-15 .(.
ارﺗﺒـﺎط. اﻧﻮاع رﻳﺰ. RNA. ﻫﺎ و آﭘﻮﭘﺘﻮ ... ﻣﻮرد در ﺗﻨﻈﻴﻢ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻳﻨﺪه اﻳﻦ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻳﺎﻓـﺖ . Wang Z. در ﻣﻘﺎﻟﻪ. 2010 ...... ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ.

پیری سلولی شماره 5-4.indd - مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی ...

2) اﯾﺠﺎد روﻧﺪ ﭘﯿﺮي و ﻣﺮگ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺪﺧﯿﻢ، ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و ﻋﻔﻮﻧﯽ و ردﯾﺎﺑﯽ درﻣﺎن. ... اﻣﺎ. ﭼﺮا ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﯽ
ﭘﯿﺮ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﮐﻪ. Review Article. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮورى .... ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل
ﻋﻤﺮ ... (Flurkey et al., 2001) ﺧﻮد اﯾﻤﻨﯽ و اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﺛﺮات ﺿﺪ .... ﺷﻮك ﻫﺎي. ﻣﺤﯿﻄﯽ و
ﻣﺼﺮف زﯾﺎد اﻟﮑﻞ و ﺗﺨﺮﯾﺐ اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ. و ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ آن ﻫﺎ در ﺳﻠﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎران.

بررسی فیزیولوژی تشکیل سنگ کلیه و راههای درمان آن از دیدگاه طب ...

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ ﻭ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺁﻥ. ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻃﺐ ... ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻧـﻮﺍﻉ ﺳـﻨﮓ. ﻫـﺎﻱ
ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ ﺍﺳـﺖ ... ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﻨﮓ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻋﻠـﻞ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺳـﻨﮓ ... ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺗﻲ ﻛـﻪ. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺭﺩ ..... ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺷﻮﻙ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﺁﺯﺍﺩ.

پیامدهای تجاوز جنسی و راه های درمان آن - برترینها

6 آوريل 2015 ... دكتر بهنام اوحدی، روانپزشك در مورد پیامدها و راه‌های درمانی این اتفاق ... از مهم‌ترین
عوارض زودهنگام می‌توان به حالت شوكی كه در فرد ایجاد می‌شود، اشاره كرد.

پیری سلولی شماره 5-4.indd - مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی ...

2) اﯾﺠﺎد روﻧﺪ ﭘﯿﺮي و ﻣﺮگ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺪﺧﯿﻢ، ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و ﻋﻔﻮﻧﯽ و ردﯾﺎﺑﯽ درﻣﺎن. ... اﻣﺎ. ﭼﺮا ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﯽ
ﭘﯿﺮ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﮐﻪ. Review Article. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮورى .... ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل
ﻋﻤﺮ ... (Flurkey et al., 2001) ﺧﻮد اﯾﻤﻨﯽ و اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﺛﺮات ﺿﺪ .... ﺷﻮك ﻫﺎي. ﻣﺤﯿﻄﯽ و
ﻣﺼﺮف زﯾﺎد اﻟﮑﻞ و ﺗﺨﺮﯾﺐ اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ. و ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ آن ﻫﺎ در ﺳﻠﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎران.

مسموميت

به آسيب دستگاه هاي مختلف بدن به وسيله مواد سمي مسموميت گويند . ... هستي تا معده;
بوي غير عادي دهان; علايم شوك; تشنج; بيهوشي و كاهش سطح هوشياري ... نكته :شرح حال ،
سابقه دريافت سم گوارشي ، تزريقي ، تنفسي و تماسي بزرگترين كمك در درمان است
. ... به دست آوردن اطلاعات; ايجاد راه هوايي باز (A); تماس با اورژانس; رقيق كردن سم در ...

RNA آﭘﻮﭘﺘﻮز، ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن، ﻧﻘ - Medical Science ...

2 ژوئن 2011 ... آﭘﻮﭘﺘﻮز، ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺳﻠﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ. ﻫﺎي ﺗﻨﺶ. زاي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺑﺪن رخ ﻣﻲ. دﻫﺪ .
اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﭘﺪﻳﺪه .... ﻫﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده و ﺳﻠﻮل ... ﻧﻘـﺶ. ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﻳﻦ رﻳﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮل. ﻫـﺎ ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﻨﺪ. )17-15 .(.
ارﺗﺒـﺎط. اﻧﻮاع رﻳﺰ. RNA. ﻫﺎ و آﭘﻮﭘﺘﻮ ... ﻣﻮرد در ﺗﻨﻈﻴﻢ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻳﻨﺪه اﻳﻦ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻳﺎﻓـﺖ . Wang Z. در ﻣﻘﺎﻟﻪ. 2010 ...... ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ.

مدیریت شوک - دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان ... انواع شوکت بر اساس
عامل ایجاد کننده ی شوک تقسیم بندی های مختلفی از شوک وجود دارد شامل : ..... کننده
راههای هوایی مثل آمینوفیلین و داروهای تعدیل کننده سیستم ایمنی مثل هیدرو
کورتیزون ...

PPT - مراقبتهاي پرستاري اورژانس در انواع شوك PowerPoint ...

1 سپتامبر 2014 ... مراقبتهاي پرستاري اورژانس در انواع شوك. shock. BMSU. ... اختلال در عروق خونی =
نقش عمده در پیدایش شوک و بر عکس اگر خوب عمل کنند نقش عمده ای در جبران و درمان
شوک دارند. ... 1- راه هوائی و تهویه – اکسیژن با غلظت بالا و .... فصل سوم مدل های(
الگوهای) خط مشی گذاری دولتی ارائه دهندگان: حدیث یوسفوند اسماء عزیزی -.

فیزیوپاتولوژی شوک

انواع خونريزي ... 11- وجود علايم خاص خونريزي در ارتباط با بعضي از قسمت هاي بدن
مثلا خونريزي جمجمه، ... اگر نبض بیمار را احساس نمی کنید فشار را کمی کاهش داده تا
مجدداً جریان خون برقرار شود، باید یه طور مداوم در ضمن درمان نبض مجروح را کنترل کنید
.

عمليات نجات و حمل مصدوم

دسته دوم : آسيبهاي محدود مثل زخم هاي نيازمند به بخيه ، شكستگي هاي بسته ... پس از
رسيدن به محل حادثه و ارائه كمكهاي اوليه در محل ، انتقال مصدومين به مراكز درماني است. ...
باز نگه داشتن راه تنفسي ، مهار خونريزي ، ثابت كردن شكستگي ها، پانسمان موقت
زخم رفع شوك ، گرم نگهداشتن مصدوم ... حمل و نقل يك نفره مشكل است و انواع آن عبارتند
از.

تریاژ TRIAGE

سوختگی شدید صورت و راه های هوایی. –. سوختگی های درج. و2. 3 ... ساعت آینده باید
خدمات درمانی مناسب ب این بیماران ارای شود. شامل : شکستگی های ... خم های نافذ و سو راخ
کننده شکم بدون شوک. –. دیابت بیدون ... انواع تریاژ : ابتدایی. -. اولیه. -. ثانویه .1.

ﻓﺼﻞ۱۱ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺒﻞ از ﻋﺒﻮر ﺳﻢ از ﻣﻌﺪه و ورود آن ﺑﻪ رودهٔ ﺑﺎرﻳﮏ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ درﻣﺎن ﺷﻮد. ... ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺪت
ﮔﺰﻳﺪﮔﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻢ را در ﺑﺪن ﻓﺮد ﻣﺴﻤﻮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از: ... ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻤﻨﯽ ﺧﻮد
، ﻓﺮد را از ﻧﻈﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﻴﺎﺗﯽ و ﺑﺮوز ﺷﻮک ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮاﻫﺪی از آﻧﭽﻪ ﻓﺮد ... ١ــ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ
ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدی از ﻣﺎرﻫﺎی ﺳﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﻮع ﻣﺎر، ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﺮم ﺿﺪ آن، اﻫﻤﻴﺖ
دارد ...

بسمه تعالی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

عالئم و علل و تدابیر درمانی و مراقبت های. پرستاری ... پاور پوینت ،. اورهد وایت ....
انواع و دالیل انجا م و عوارض و مراقبت های ..... دلیل ایجاد شوک وازوواگال را دراینورسیون
رحم مورد ... هدف کلی: آشنائی با عفونت های ا حتمالی پس اززایمان و راههای پیشگیری از
آن.

معرفی کامل اکسیژن درمانی

اكسیژن درمانی روش امنی است كه فرد با استفاده فشار كنترل شده استنشاق می كند, این
... جلسات متعدد هیپرباریک در بهبودی انواع حالات مثل کم خونی، سوختگی و صدمات
ناشی از ... براساس مقاله مروری که در سال ۲۰۱۴ در آمریکا در مجله BioMed چاپ شد,
اثربخشی و ... با وجود اختلاف نظر در كشور ها و سيستم هاي درماني مختلف ، ويزيت شش
ماهه در ...

برطبق مطالعات انجام شده شوک با جريان بای فازيک مؤثرتر از جريان ...

درمان با شوک الکتریکی به معنای انتقال جریان الکتریکی از طریق قفسه سینه به
قلب ... هنگام تخلیه انرژی روی قفسه سینه ،بعد از فشردن دکمه های روی پدال جهت تخلیه
... بعضی از انواع دفیبریلاتورهای بای‌فازیک به گونه ای طراحی شده‌اند که در تمامی ...

SID.ir | مقاومت آنتي بيوتيكي ميكروب هاي بيماري زاي شايع در كشت ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مقاومت آنتي بيوتيكي ميكروب هاي ... رويه
آنتي بيوتيك ها موجب افزايش مقاومت به آن ها در درمان انواع عفونت هاي ادراري شده است.

– روشهاي داروئي راهنماي كشوري زايمان بي درد : نويسندگان و كميته كشوري

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي. 1334 ... هاي افزايش فشار خون حين حاملگي، برخي
از انواع بيماري ... زايمان طوالني بدون تسكين درد كافي، استفاده از مخدرهاي سيستميك.
، شوك. و هيدر ... بر قراري راه وريدي و مايع درماني مناسب قبل از انجام بلوك .6.

عمليات نجات و حمل مصدوم

دسته دوم : آسيبهاي محدود مثل زخم هاي نيازمند به بخيه ، شكستگي هاي بسته ... پس از
رسيدن به محل حادثه و ارائه كمكهاي اوليه در محل ، انتقال مصدومين به مراكز درماني است. ...
باز نگه داشتن راه تنفسي ، مهار خونريزي ، ثابت كردن شكستگي ها، پانسمان موقت
زخم رفع شوك ، گرم نگهداشتن مصدوم ... حمل و نقل يك نفره مشكل است و انواع آن عبارتند
از.

اﻟﮑﺘﺮوﺷﻮك اﻧﻮاع - معاونت درمان

ن ﺑﻪ ﮔﺮه ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ اﺟﺎزه ﺿﺮﺑﺎن ﺳﺎزي داده ﻣﯿﺸﻮد . روﺷﻬﺎي ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ﺷﻮك اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. : ❖. ﺷﻮك. ﻏﯿﺮﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
.... اﻧﻮاع دﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺎي. ﻓﺎزﯾﮏ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه. اﻧﺪ. ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،.
ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﻘﺪار .... در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺎﯾﭙﻮﮐﺴﯽ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﺎ اﻧﺴﺪاد راه.

سنگ های سیستم ادراری - European Association of Urology

جدول 1: طبقه بندی انواع سنگ ها. سنگ های غیر .... راحت ترین راه برای دســتیابی به
تشخیص درست آنالیز سنگ. دفع شده ... ماهه اول حاملگی باید فقط برای موقعیت های
تشخیصی درمانی که. روش های .... تعداد امواج شــوک در هر جلسه بســته به نوع سنگ
شکن و.

بسمه تعالی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

عالئم و علل و تدابیر درمانی و مراقبت های. پرستاری ... پاور پوینت ،. اورهد وایت ....
انواع و دالیل انجا م و عوارض و مراقبت های ..... دلیل ایجاد شوک وازوواگال را دراینورسیون
رحم مورد ... هدف کلی: آشنائی با عفونت های ا حتمالی پس اززایمان و راههای پیشگیری از
آن.

کاملترین مقاله درمان ریزش مو، جلوگیری از ریزش مو و علت ریزش مو ...

17 دسامبر 2018 ... برخی از انواع ریزش مو موقت هستند و بقیه دائمی هستند. ... ۳- ریزش ناگهانی مو : یک
شوک فیزیکی یا عاطفی می تواند موجب ریزش موها شود. ... ۴- ریزش مو کامل بدن : برخی
از شرایط و درمان های پزشکی مانند شیمی درمانی برای سرطان، می .... این راه حل های غیر
پزشکی را می توان برای پوشاندن ریزش مو موقت یا دائمی استفاده کرد.

برطبق مطالعات انجام شده شوک با جريان بای فازيک مؤثرتر از جريان ...

درمان با شوک الکتریکی به معنای انتقال جریان الکتریکی از طریق قفسه سینه به
قلب ... هنگام تخلیه انرژی روی قفسه سینه ،بعد از فشردن دکمه های روی پدال جهت تخلیه
... بعضی از انواع دفیبریلاتورهای بای‌فازیک به گونه ای طراحی شده‌اند که در تمامی ...

تریاژ TRIAGE

سوختگی شدید صورت و راه های هوایی. –. سوختگی های درج. و2. 3 ... ساعت آینده باید
خدمات درمانی مناسب ب این بیماران ارای شود. شامل : شکستگی های ... خم های نافذ و سو راخ
کننده شکم بدون شوک. –. دیابت بیدون ... انواع تریاژ : ابتدایی. -. اولیه. -. ثانویه .1.

آشنایی با انواع شوک و روش کمک به افراد دچار شوک – سایت پزشکان ...

۱- کنترل و باز نگه داشتن راه‌های هوایی مصدوم و جلوگیری از آسپیره کردن مواد ... این
شوک می‌تواند در عرض چند دقیقه یا حتی چند ثانیه ایجاد شده و اگر فوراً درمان نشود ...

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی اراک –دانشکده پرستاری و مامایی ...

نحوه آماده کردن آنتی بیوتیک های اختصاصی را در بخش مشاهده و راههای بهبود ... سل و
انواع آن را توضیح دهد نحوه تشخیص بالینی و پاراکلینیکی بدخیمی درمان سل را
توضیح دهد ... وارزیابی مشکلات بالینی بیماران صعب العلاج و شوک سپتیک را
گزارش کند ... سمینار و مقالات خود را انتخاب و و در هفته پایانی کلاس مقاله خود را ارائه
نمایند.

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم ‏گیری اسکات و بروس

پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش مقاومت خمشی ملات ماسه سیمان در 18 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

مجموعه جزوات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک پارسه

پاورپوینت با موضوع ساختارهای ابتدایی: مجموعه، تابع، دنباله و تجمیع (ساختمان گسسته)

تحقیق رشد اجتماعی و هویت نوجوان

کتاب اموزش زبان در ۱۵روز

کاراقرینی فرهنگ کار افرینی 58 ص

تحقیق درباره بررسي شرايط هم اقليمي گندم و جو و تعيين مناسبترين تاريخ كشت در شهرستان بجنورد

کتاب Thompson & Thompson Genetics in Medicine - ویرایش هشتم (2016)

کتاب Thompson & Thompson Genetics in Medicine - ویرایش هشتم (2016)