دانلود رایگان


نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر سه دهه پژوهش - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله ی مروری در رابطه با نانوذرات ژلاتین پایه با ترجمه ی کامل (17 ص فایل pdf مقاله و 23 ص فایل ورد ترجمه)

دانلود رایگان نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر سه دهه پژوهش چکیده
ژلاتین، یکی از فراوان ترین پلیمرهای زیستی است که به دلیل سازگاری زیستی، تجزیه پذیری زیستی، قیمت ارزان و گروه های فعال فراوان دردسترس برای اتصال مولکول های هدف، استفاده ­ی گسترده ای در صنایع دارویی دارد. این مزیت ها، در سه دهه ی اخیر، سبب استفاده از این پلیمر، در سنتز نانوذرات برای تحویل دارو و ژن شده است. مقاله ی حاضر، شامل مروری کلی بر تکنیک های مختلف تهیه ی نانوذرات ژلاتین (GNPs) است. تکنیک های حذف حلال، جداسازی خوشه ای-فازی، تبخیر حلال-امولسیون سازی، میکروامولسیون سازی معکوس فازی، نانوته ­نشینی، خود تجمعی و پوشش لایه به لایه از نقطه نظر روش شناختی و جنبه­ های سازوکاری بررسی شده اند. رابط های عرضی متنوعی مثل آلدهایدها، گنیپین، کربوایمید/ان-هیدروکسی سوکسینیمید و ترانس­گلوتامیناز، برای بهبود خواص فیزیکوشیمیایی استفاده شده است. رفتار فیزیکوشیمیایی GNPها، شامل بارگذاری دارو، رهاسازی دارو، اندازه ی ذره ای، پتانسیل زتا، سمیت سلولی، جذب سلولی و پایداری، تحلیل شده است. همچنین، یکی از اهداف این مقاله، بررسی اجمالی کاربردهای مهم GNPها، در دارورسانی و ژن درمانی، کارایی دارویی in vivo ان ها و نیز دارورسانی هدفمند با استفاده از لیگاندهای اصلاح کننده ی سطح GNPها، می باشد. در انتها نیز نانوکمپلکس های ژلاتین، با پلیمرها، لیپیدها و مواد غیر آلی، بحث شده است.


GNP


نانوذرات ژلاتین پایه


تحویل دارو


تحویل ژن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت درس پژوهشهای عملی انفرادی در روان شناسی عمومی ...

نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر
سه دهه پژوهش. GNP , نانوذرات ژلاتین پایه , تحویل دارو , تحویل ژن کاربر عزیز ...

تحقیق در مورد شیوه های دفع موریانه در گفت وگو با مهندس علی پازوكی ...

نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر
سه دهه پژوهش. GNP , نانوذرات ژلاتین پایه , تحویل دارو , تحویل ژن کاربر عزیز ...

دانلود مقاله عقب ماندگى هوشى – دسیمال پروژه

دانلود فایل ورد درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کشور ترکمنستان ... نانوذرات دارای
پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر سه دهه پژوهش.

دانلود نقشه های کامل مجموعه ورزشهای آبی+فاز2 و اجرایی – شمارش فیک

نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر
سه دهه پژوهش. GNP , نانوذرات ژلاتین پایه , تحویل دارو , تحویل ژن کاربر عزیز ...

اصل مقاله - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

با توجه به مشکلات موجود در امر تشخیص و درمان این سرطان طی دو دهه گذشته، داروهای ...
ورود مقالات به این مطالعه مروری، بر اساس استفاده از نانو ساختارها در تشخیص ... آهن
دارای بیشترین کاربرد در زمینه تشخیص این سرطان بودند که به وسیله ... نتیجه
گیری: به طور کلی، نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامغناطیس و نانوذرات طلا با ... Page 3
...

دانلود پاورپوینت درس پژوهشهای عملی انفرادی در روان شناسی عمومی ...

نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر
سه دهه پژوهش. GNP , نانوذرات ژلاتین پایه , تحویل دارو , تحویل ژن کاربر عزیز ...

تحقیق در مورد شیوه های دفع موریانه در گفت وگو با مهندس علی پازوكی ...

نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر
سه دهه پژوهش. GNP , نانوذرات ژلاتین پایه , تحویل دارو , تحویل ژن کاربر عزیز ...

نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ...

باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان
سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر سه دهه پژوهش آماده دریافت می باشد برای ...

جزوه درس فارسي پيش دانشگاهي استاد عطاران ( براي كليه رشته ها در ...

نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر
سه دهه پژوهش. GNP , نانوذرات ژلاتین پایه , تحویل دارو , تحویل ژن کاربر عزیز ...

مروری بر دستاوردهای اخیر نانوتکنولوژی در رفع چالش‌های دارورسانی موضع

25 ژانويه 2015 ... ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﭼﺸﻢ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻫﻢ از ﻧﻈـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد داراي ... داروﻫﺎ. ي. ﻣﻮﺿﻌ. . ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ. ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽـﻮن. ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ... در دﻫﻪ. ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ ﺑـﺎ ﻃﺮاﺣـﻲ ﺳﻴـﺴﺘﻢ. ﻫـﺎي ﻧـﻮﻳﻦ
دارورﺳـﺎﻧﻲ،. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﺿﻌﻒ ﻓﺮم ..... ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب راه ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات، در
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﭘﺎﻳـﺪاري ..... ﺣﺎﻣﻞ ژن رﺳﺎن در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﺎن ژن از ﺗﺠﺰﻳﻪ زودﻫﻨﮕﺎم در.

جزوه درس فارسي پيش دانشگاهي استاد عطاران ( براي كليه رشته ها در ...

نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر
سه دهه پژوهش. GNP , نانوذرات ژلاتین پایه , تحویل دارو , تحویل ژن کاربر عزیز ...

مروری بر نانوذرات و کاربرد آن‌ها در انتقال دارو در بیماری سرطان: مقاله

7 جولای 2018 ... ي. ﺑﺮ ﻧﺎﻧﻮذرات و ﮐﺎرﺑﺮد آن. ﻫﺎ در اﻧﺘﻘﺎل دارو در ﺑ. ﯿ. ﻤﺎر. ي. ﺳﺮﻃﺎن. : ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري ... از ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺗﺤﻮﯾﻞ
دارو از ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. اﻧﺪ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ... ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻪ. وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ
ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ. -3. 1. ﻧﺎﻧﻮذرات. ﮐﺎرﺑﺮد وﺳ. ﻌﯿ. .... داراي ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰي از ﺟﻨﺲ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻓﻠﺰي ﻣﯽ ... ﻧﺎﻧﻮذرات ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮي وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ... در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴ.

دانلود پاورپوینت درس پژوهشهای عملی انفرادی در روان شناسی عمومی ...

نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر
سه دهه پژوهش. GNP , نانوذرات ژلاتین پایه , تحویل دارو , تحویل ژن کاربر عزیز ...

نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ...

10 ژانويه 2017 ... نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر
سه دهه پژوهش چکیده ژلاتین، یکی از فراوان ترین پلیمرهای ...

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

23 آگوست 2012 ... نانو ذرات مغناطیسی در دارو رسانی هدفمند . ...... (3. لیپوزوم. هامی. توانندبه. عنوان منبع
ذخیره عمل کنندوماده. ی به .... کاربردهای لیپوزومها به عنوان حاملهای دارویی، شامل رسان ...
هایی از ژن مورد نظر را میتوان با استفاده از لیپوزومهای کاتیونیک به ...... سیستم های
دارورسانی بر پایه فناوری نانو به سبب تغییر فارموکنتیک دار.

تحقیق در مورد شیوه های دفع موریانه در گفت وگو با مهندس علی پازوكی ...

نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر
سه دهه پژوهش. GNP , نانوذرات ژلاتین پایه , تحویل دارو , تحویل ژن کاربر عزیز ...

5رازکه باعث موفقیت درجلسات فروش می شوند

Water supply TWORT

پاورپوینت درس ششم عربی پایه هفتم الدَّرْسُ السّادِسُ (الْجُمَلاتُ الذَّهَبيَّةُ)

آموزش کامل راه اندازی فروشگاه شارژ با کد مشابه #789* و کسب درآمد میلیونی

تحقیق درباره يغما شاعر خشتمال نيشابوري

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی ششم

دانلود تحقیق در مورد رفراكتومتر، پلامترو ساكاريمتر

دانلود مقاله کامل درباره كاربرد فناوري اطلاعات در پزشكي

طرح توجيهی فني ، مالي و اقتصادي توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه

پاورپوینت با موضوع مکتب تاریخی