دانلود رایگان


نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر سه دهه پژوهش - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله ی مروری در رابطه با نانوذرات ژلاتین پایه با ترجمه ی کامل (17 ص فایل pdf مقاله و 23 ص فایل ورد ترجمه)

دانلود رایگان نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر سه دهه پژوهش چکیده
ژلاتین، یکی از فراوان ترین پلیمرهای زیستی است که به دلیل سازگاری زیستی، تجزیه پذیری زیستی، قیمت ارزان و گروه های فعال فراوان دردسترس برای اتصال مولکول های هدف، استفاده ­ی گسترده ای در صنایع دارویی دارد. این مزیت ها، در سه دهه ی اخیر، سبب استفاده از این پلیمر، در سنتز نانوذرات برای تحویل دارو و ژن شده است. مقاله ی حاضر، شامل مروری کلی بر تکنیک های مختلف تهیه ی نانوذرات ژلاتین (GNPs) است. تکنیک های حذف حلال، جداسازی خوشه ای-فازی، تبخیر حلال-امولسیون سازی، میکروامولسیون سازی معکوس فازی، نانوته ­نشینی، خود تجمعی و پوشش لایه به لایه از نقطه نظر روش شناختی و جنبه­ های سازوکاری بررسی شده اند. رابط های عرضی متنوعی مثل آلدهایدها، گنیپین، کربوایمید/ان-هیدروکسی سوکسینیمید و ترانس­گلوتامیناز، برای بهبود خواص فیزیکوشیمیایی استفاده شده است. رفتار فیزیکوشیمیایی GNPها، شامل بارگذاری دارو، رهاسازی دارو، اندازه ی ذره ای، پتانسیل زتا، سمیت سلولی، جذب سلولی و پایداری، تحلیل شده است. همچنین، یکی از اهداف این مقاله، بررسی اجمالی کاربردهای مهم GNPها، در دارورسانی و ژن درمانی، کارایی دارویی in vivo ان ها و نیز دارورسانی هدفمند با استفاده از لیگاندهای اصلاح کننده ی سطح GNPها، می باشد. در انتها نیز نانوکمپلکس های ژلاتین، با پلیمرها، لیپیدها و مواد غیر آلی، بحث شده است.


GNP


نانوذرات ژلاتین پایه


تحویل دارو


تحویل ژن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود نقشه های کامل مجموعه ورزشهای آبی+فاز2 و اجرایی – شمارش فیک

نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر
سه دهه پژوهش. GNP , نانوذرات ژلاتین پایه , تحویل دارو , تحویل ژن کاربر عزیز ...

اقدام پژوهی چگونه خصلت نیکوی احترام به شخصیت همدیگر و روابط ...

... به شخصیت همدیگر و روابط مرسوم اجتماعی را در دانش آموزان پایه پنجم نهادینه کنم؟ ...
ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر سه دهه پژوهش.

جزوه درس فارسي پيش دانشگاهي استاد عطاران ( براي كليه رشته ها در ...

نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر
سه دهه پژوهش. GNP , نانوذرات ژلاتین پایه , تحویل دارو , تحویل ژن کاربر عزیز ...

اقدام پژوهی چگونه خصلت نیکوی احترام به شخصیت همدیگر و روابط ...

... به شخصیت همدیگر و روابط مرسوم اجتماعی را در دانش آموزان پایه پنجم نهادینه کنم؟ ...
ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر سه دهه پژوهش.

مشاهده مقاله | نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا: ابزارهای رهاسازی کنترل شده دارو

در دهه های اخیر، پیشرفت های مهم در ساخت دارو برای انوعی از بیماری ها، موجب پیشرفت
... چند ویژگی موادی که می توانند به عنوان سیستم های انتقال دارو به کار روند: ...
نانوذرات پلیمری، دندریمرها و لیپوزوم ها، به عنوان سیستم های تحویل داروی هوشمند که
داروها ... بلکه چالشی بزرگ برای تحویل پروتئین ها و داروهای پایه نوکلوئیدی از
طریق دهان به ...

تحقیق در مورد شیوه های دفع موریانه در گفت وگو با مهندس علی پازوكی ...

نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر
سه دهه پژوهش. GNP , نانوذرات ژلاتین پایه , تحویل دارو , تحویل ژن کاربر عزیز ...

دانلود پاورپوینت درس پژوهشهای عملی انفرادی در روان شناسی عمومی ...

نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر
سه دهه پژوهش. GNP , نانوذرات ژلاتین پایه , تحویل دارو , تحویل ژن کاربر عزیز ...

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم از ریاضی اول ابتدایی -10اسلاید – شمارش ...

نقش زن و مرد در… نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل
دارو و ژن؛ مروری بر سه دهه پژوهش. GNP , نانوذرات ژلاتین پایه , تحویل دارو , تحویل ژن
...

جزوه درس فارسي پيش دانشگاهي استاد عطاران ( براي كليه رشته ها در ...

نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر
سه دهه پژوهش. GNP , نانوذرات ژلاتین پایه , تحویل دارو , تحویل ژن کاربر عزیز ...

نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ...

باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان
سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر سه دهه پژوهش آماده دریافت می باشد برای ...

مروری بر نانوذرات و کاربرد آن‌ها در انتقال دارو در بیماری سرطان: مقاله

7 جولای 2018 ... ي. ﺑﺮ ﻧﺎﻧﻮذرات و ﮐﺎرﺑﺮد آن. ﻫﺎ در اﻧﺘﻘﺎل دارو در ﺑ. ﯿ. ﻤﺎر. ي. ﺳﺮﻃﺎن. : ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري ... از ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺗﺤﻮﯾﻞ
دارو از ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. اﻧﺪ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ... ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻪ. وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ
ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ. -3. 1. ﻧﺎﻧﻮذرات. ﮐﺎرﺑﺮد وﺳ. ﻌﯿ. .... داراي ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰي از ﺟﻨﺲ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻓﻠﺰي ﻣﯽ ... ﻧﺎﻧﻮذرات ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮي وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ... در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴ.

جزوه درس فارسي پيش دانشگاهي استاد عطاران ( براي كليه رشته ها در ...

نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر
سه دهه پژوهش. GNP , نانوذرات ژلاتین پایه , تحویل دارو , تحویل ژن کاربر عزیز ...

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم از ریاضی اول ابتدایی -10اسلاید – شمارش ...

نقش زن و مرد در… نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل
دارو و ژن؛ مروری بر سه دهه پژوهش. GNP , نانوذرات ژلاتین پایه , تحویل دارو , تحویل ژن
...

نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ...

... ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر سه دهه پژوهش می
باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. چکیده. ژلاتین، ...

نانوذرات دارای پایه ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن ...

نانوذرات دارای پایه ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن مروری بر سه
دهه پژوهش | 244292: دسته بندی: وورد نوع فایل: ... doc تعداد صفحه: 22 صفحه .

نانوذرات دارای پایه ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن ...

نانوذرات دارای پایه ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن مروری بر سه
دهه پژوهش | 244292: دسته بندی: وورد نوع فایل: ... doc تعداد صفحه: 22 صفحه .

دانلود پاورپوینت درس پژوهشهای عملی انفرادی در روان شناسی عمومی ...

نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر
سه دهه پژوهش. GNP , نانوذرات ژلاتین پایه , تحویل دارو , تحویل ژن کاربر عزیز ...

مشاهده مقاله | نانوذرات پروتئینی در دارورسانی (1): پروتئین‌های حیوانی

در نهایت نانوذرات پروتئینی خود به عنوان حامل دارویی، از سیستم های دارورسانی نوین
هستند. ... 3- مزایای نانوذرات پروتئینی به عنوان حامل دارویی و ژن رسانی ... و آنیونی و
گروه های آبگریز با نسبت 1:1:1 است، به طوریکه مولکول ژلاتین دارای 13 درصد ....
ساختار پایه این پروتئین ها مشابه توالی های تکراری موجود در الاستین بوده، اما روش
های ...

تحقیق درباره بررسي صفات سلبي خدا – انتقال مقاله

نانوذرات دارای پایه ی ژلاتینی به عنوان سیستم هایی برای تحویل دارو و ژن؛ مروری بر
سه دهه پژوهش. GNP , نانوذرات ژلاتین پایه , تحویل دارو , تحویل ژن کاربر عزیز ...

پاورپوینت دقیق تجزیه و تحلیل شغل - 23 اسلاید

کتاب ادبیات فارسی 2 سال دوم دبیرستان رشته های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش در 207 صفحه به صورت PDF

معجزه هاي عددي قرآن

کارت ویزیت ساعت فروشی psd (شماره 2)

دانلود پاورپوینت سرریز های سد و انواع آن و ...

دانلود کتاب اموال و مالکیت کاتوزیان

دانلود تحقیق حضرت سليمان عليه‌السلام در قرآن و روايات

جزوه خلاصه نظریه های مشاوره و روان درمانی - بر اساس کتاب ترخان، یوسفی، شقاقی - روانشناسی پیام نور

دانلود پاورپوینت نظریه های شیمی

پاورپوینت درمورد ابوعلی سینا